Kirikuaasta: 22. august – Neitsi Maarja Immakulaatse Südame püha, Tallinna kabeli patroonipüha kolmapäev, 22. august 2007

Fatima ilmutuse nägija õde Lucia ütles, et Jumalaema sõnade kohaselt on tema Immakulaatse Südame austamine ja Roosipärg viimased pääsemise vahendid. Kui need ära põlatakse, siis ei saa me Taevast andestust. Vastavalt Jumalaema soovile, mille ta esitas õde Luciale 13. juunil 1929. aastal Tuy kloostri kabelis pühitseda maailm ja eriliselt Venemaa tema Südamele, teostaski paavst Pius XII 31. oktoobril 1942. aastal vastava pühitsusakti. loe edasi +

Kirikuaasta: 17. august – püha Hyacinthus reede, 17. august 2007

Püha Hyacinthus sündis 1185.a. Konski krahvi Eustachi pojana Lanka lossis Sileesias. Tema pere pärines Ordovazide aadliperekonnast. Hyacinthus õppis Krakovis, Prahas ja Bolognas teoloogiat ja õigusteadust ning sai mõlemas doktorikraadi. Peale seda nimetas Krakovi piiskop Vincent Kadlubko Hyacinthuse Krakovi toomkiriku kanoonikuks. loe edasi +

Teade: ilmus uus kuukirja number kolmapäev, 1. august 2007

Ilmunud on "Pro Fide Catholica" juuli-augusti topeltnumber. Kuukirja saab osta või tellida FSSPX Eesti Sekretariaadist Pärnu mnt. 23-10, e-posti teel info@fsspx.ee või kuukiri@fsspx.ee ja telefonil 6 314 322. loe edasi +

Kirikuaasta: 1. august – püha Peetruse ahelate püha kolmapäev, 1. august 2007

Ahelad, millega püha Peetrus oli Mamertini vanglas aheldatud, kinkis Rooma kogudusele püha Quirinus. Neid ahelaid austati alguses Esquilini basiilikas, mille kohale ehitati hiljem praegune basiilika S. Pietro in Vincoli. loe edasi +

Kirikuaasta: 26. juuli - püha Anna kolmapäev, 25. juuli 2007

Maarja ema püha Anna austamise esimesed tõendid pärinevad Ida-Rooma riigi aladelt viiendast sajandist, Õhtumaal aga algas püha Anna sügavam austamine keskajal. 1481. aastal lisati püha Anna püha ka rooma kalendrisse. Hiliskeskajaks oli püha Anna austamine Õhtumaal juba väga levinud. Reformatsiooni ajal sai see austamine tagasilöögi, kuid katoliikliku uuendamise ajal u. 1545. aasta paiku puhkes see jälle õitsele. 1584. aastal tehti püha Anna püha kohustuslikuks kogu Kirikule. Veel 18. sajandil pühitseti seda püha paiguti väga pidulikult, kuid alates 19. sajandi algusest austamine taas taandus. loe edasi +

Pressiteade: Motu proprio Summorum Pontificum teisipäev, 17. juuli 2007

Motu proprioga Summorum Pontificum on paavst Benedictus XVI andnud Tridenti Missale tagasi tema õigused ning selgesti kinnitanud, et püha Pius V poolt promulgeeritud Rooma Missaali ei ole kunagi kehtetuks tunnistatud. Püha Pius X Preestrite Vennaskond rõõmustab nähes, et Kirik on hakanud taas leidma Traditsiooni, andes preestritele ja usklikele, kes olid senini Tridenti Missast ilma jäetud, võimaluse vabaks juurdepääsuks selle Missa aaretele Jumala ülistamiseks, Kiriku hüveks ja hingede õndsuseks. Selle suure vaimse hüve eest väljendab P. Pius X Preestrite Vennaskond Ülemkarjasele sügavaimat tänu. loe edasi +

Püha Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülema kiri usklikele esmaspäev, 16. juuli 2007

Armsad usklikud, 2007. a. 7. juuli motu proprio Summorum Pontificum annab Tridenti Missale tagasi tema õigused. Dokumendis on selgelt üteldud, et seda Missat ei ole kunagi kehtetuks tunnistatud. Seega ei ole truudus sellele Missale, mille pärast on pea 40 aastat paljusid preestreid ja ilmikuid taga kiusatud ja koguni karmilt karistatud, mitte kunagi olnud kuuletumatus. loe edasi +

Kirikuaasta: 14.juuli – püha Bonaventura reede, 13. juuli 2007

Püha Bonaventura (Johannes Fidanza) sündis Itaalias Bagnoreggios arsti pojana. Ta oli lapsepõlves väga haiglane ja nõrk. Kui tema seisukord ikka halvemaks läks, viis ema ta püha Franciscuse juurde, kes last õnnistas. Sellest peale hakkas laps vaikselt paranema ja kosuma. loe edasi +

Kirikuaasta: 7. juuli - Maarja hüvituslaupäev laupäev, 7. juuli 2007

„Minu armastatud valitsejanna ja päästja, ma tahan tegutseda suure usaldusega Sinu vastu ja mitte karta, sest Sina oled minu jõud ja minu au Issandas... Ma olen täielikult Sinu, ja kõik, mis mul on, kuulub Sinule. Oo ülev Neitsi, kes Sa oled õnnistatud kogu loodu seas, vajuta end pitserina mu südamesse, sest Sinu armastus on tugev kui surm!” Püha Bonaventura loe edasi +

Jeesuse Pühima Südame kuu: Perekondade abi reede, 6. juuli 2007

„Ta (Jeesus) tõotas mulle, et ükski neist, kes pühitsevad end Tema Pühimale Südamele, ei lähe iial hukka, ja et Tema, Kõikide Õnnistuste Allikas, saadab rikkalikult arme igasse kohta, kus on austamiseks ja armastamiseks üleval Tema Pühima Südame pilt. Selle vahendi läbi tahab Ta eemaldada perekondadest kõik lahkhelid ja aidata neid, kes on hädas.” (Tsitaat p. Margareta Maria Alacoque kirjast) loe edasi +