Roosipärja-ristikäik 2011 neljapäev, 12. mai 2011

Roosipärg

1. Püha Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülem piiskop Bernard Fellay on kutsunud kõiki ustavaid katoliiklasi kogu maailmas ühinema, et ohverdada veel üks rahvusvaheline Roosipärja-ristikäik. See on kolmas rahvusvaheline Roosipärja-ristikäik, mis Vennaskond viimase nelja aasta jooksul on ohverdanud.

2. Miks on piiskop Fellay kutsunud kõiki maailma traditsioonilisi katoliiklasi järjekordset Roosipärja-ristikäiku palvetama? Ta soovib, et palvetaksime selle ristikäigu koos: esiteks selle eest, et Kirik päästetaks kurjast, mis teda rõhub või lähimas tulevikus ähvardab; teiseks, et Venemaa pühitsetaks Pärispatuta Südamele, nagu nõudis Meie Fatima Emand; kolmandaks, et Pärispatuta Südame võit saabuks peatselt.

3. Piiskop Fellay soovib, et saadaksime koos kaksteist miljonit Roosipärga Taevakuningannale, et tema saavutaks meile nende kolme palve täitmise. Meile on antud koos töötamiseks ja selle eesmärgi saavutamiseks üks aasta.

4. Veel kord – piiskop palub, et ohverdaksime selle Roosipärja-ristikäigu Taevakuningannale kolmel põhjusel: esiteks, et Kirik päästetaks kurjast, mis teda rõhub või lähimas tulevikus ähvardab; teiseks, et Venemaa pühitsetaks Pärispatuta Südamele, nagu nõudis Meie Fatima Emand; kolmandaks, et Pärispatuta Südame võit saabuks peatselt.

5. Ristikäigu teist ja kolmandat põhjust mõistame me juba hästi, sest me kõik oleme ju palvetanud pikki aastaid, et paavst ühes kõigi piiskoppidega pühitseks lõpuks Venemaa Pärispatuta Südamele. Oleme palvetanud ka Pärispatuta Südame võidu eest, mida Meie Fatima Emand lubas aastal 1917. Seepärast jätkame selle eest palvetamist.

6. Kuid esimene põhjus vajab selgitusi. Piiskop soovib meie palveid selle eest, et Kirik päästetaks kurjast, mis teda rõhub või lähimas tulevikus ähvardab. Milles see kurjus seisneb?

7. Piiskop Fellay ütleb, et sel aastal on Roomast lähtunud kaks kohutavat õnnetust. Esimene oli Johannes Paulus II õndsakskuulutamise teatavaks tegemine ning teine kolmanda Assisi kohtumise väljakuulutamine.

8. Kuidas võime me ütelda, et need kaks sündmust (Johannes Paulus II õndsakskuulutamine ja kolmas Assisi kohtumine) on hukatuslikud? Kuna mõlemad sündmused kiidavad avalikult heaks võltsi ja ohtliku religioosse rahu, mis põhjustab üksnes segadust ja järelikult halvustab või eitab seda, et on olemas üks tõde ja üksainus tõeline religioon, milleta ei ole pääsemist – roomakatoliku religioon. Just selle vastu on meie Vennaskond nelikümmend aastat võidelnud.

9. Jah, paavst Benedictus XVI on teinud viimastel aastatel mitmeid väga häid tegusid ja otsuseid. Kuid kuulutada õndsaks Johannes Paulus II tähendab ülistada ja kiita heaks tema rohked mittekatoliiklikud teod. Johannes Paulus II, Jeesuse Kristuse ja ainsa tõelise religiooni esindaja maa peal, eksis oma lähenemises teistele religioonidele, väärreligioonidele.

10. Kahtlemata mõistame, et Johannes Paulus II  tegi oma elus palju head. Kuid me ei tohi sulgeda silmi teistsuguste tõsiasjade ees: võltsi religioosse rahu nimel suudles ta koraani (moslemite „pühakirja“), lubas buda kuju tabernaakli peale asetada, lubas mehhiko šamaanil enese peal eksortsismi läbi viia, suitsetas koos indiaanlastega rahupiipu, oli esimene paavst, kes on kunagi sünagoogi külastanud või protestantlikus kirikus jutlustanud. Ta laskis poolalasti naistel altariruumis Pühakirja lugeda. Ükski paavst ei ole Katoliku Kiriku ajaloo jooksul midagi säärast teinud. Mitte iialgi. Need teod kujutavad endast avalikku skandaali esimese käsu vastu.

11. Sellised teod jätavad mulje, et ta kiitis need väärreligioonid heaks. Paavstina ja Kristuse esindajana peab ta tegutsema selle heaks, et pöörata neid inimesi nende väärusust, mitte aga suudlema ja austust näitama nende vääradele „pühadele“ raamatutele ja puuslikele.

12. Johannes Paulus II õndsakskuulutamine tähendab tema väära ja ohtliku religioosse rahu ülistamist, mis aitas kaasa segaduse ja ükskõiksuse ning võimalik, et tulevikus ka ühe üleilmse religiooni tekkele. Need on Katoliku Kiriku praeguse kriisi juured, mis meil tuleb tagasi lükata.

13. Assisi kolmanda kohtumise väljakuulutamisel on täpselt sama kahjulikud tagajärjed. See paavsti oikumeeniline kohtumine teiste religioonidega on mõeldud üheskoos rahu eest palvetamiseks. See tundub väga kena ja kiiduväärne. Kuid tegelikult on see väga halb. On ainult üks Jumal, üks tõde ja üks tõeline religioon. Me peame tegema tööd nende hingede pöördumiseks. Niisugused kokkusaamised jätavad väära mulje, nagu usuksid katoliiklased, et need religioonid võivad neisse uskujad põrgust päästa. Ainult Jeesus Kristus päästab põrgust. Ükski roomakatoliku paavst ei ole iial midagi säärast teinud. Ükski paavst ei ole iial sellistel asjadel toimuda lubanud.

14. Me peame seda kolmandat Roosipärja-ristikäiku väga tõsiselt võtma. Peame alustama suure innukuse, suure jõupingutuse ja heldemeelsusega. Me peame anuma Taevakuningannalt Kiriku päästmist sellest segadusest ja skandaalist. Peame saatma need kaksteist miljonit Roosipärga oma taevasele Emale, et ta saavutaks oma Pojalt armu meie püha maapealse Ema, Katoliku Kiriku päästmiseks. Lubagem palvetada lisaks mõned Roosipärjad, et meie Kuninganna aitaks Kirikul töötada selle heaks, et hinged pöörduksid tõelisse religiooni, nagu ta soovis Fatimas ilmudes, et Venemaa pühitsetaks, ning et saabuks Maarja Immakulaatse Südame võit.        -  isa Pezzutti