Pühim Kolmainsus neljapäev, 23. juuni 2011

Holy Trinity

Püha liturgia on viinud meid meie Issanda Jeesuse Kristuse Ülestõusmisest läbi Tema Taevamineku Püha Vaimu laskumiseni Kiriku üle Nelipühal. Jeesus Kristus valitseb nüüd koos Isaga ja Püha Vaimuga ühe Jumalana kolmes jumalikus Isikus. Seepärast tahab Kirik, et me sel pühapäeval mõtiskleksime Pühima Kolmainsuse elu ja müsteeriumi üle.

loe edasi +

Jeesuse Taevasseminemine teisipäev, 7. juuni 2011

Jeesus

1. Ülestõusmisaja nelikümmend päeva lõppesid Jeesuse Taevasseminemise pühaga. Taevasseminemise püha Missal nägime me, kuidas paasaküünal, mis kujutas ülestõusnud Issandat meie keskel, kustutati pärast Evangeeliumi lugemist.

2. Küünla kustutamine tähistab Tema minemist üles Taevasse Isa juurde. Nelikümmend päeva oli Ta meie seas, kuid nüüd on Ta läinud auhiilguses oma Isa juurde.

loe edasi +