Püha Lootuse Emanda noveen esmaspäev, 25. juuli 2011

Püha Lootuse Emand

21. augustil toimub Leedus Šiauliais järjekordse kabeli avamine ja sissepühitsemine Vennaskonna poolt. Selle raames toimub ka Eesti, Läti ja Leedu pühitsemine Neitsi Maarjale kui Püha Lootuse Emandale.

Selleks paluvad preestrid palvetada 21. augustini iga päev Püha Lootuse Emanda noveeni. Noveen koosneb kolmest Ave Mariast, igaühe lõpus palvetatakse "O Maria, Regina sanctae spei, converte nos!". Kutsume kõiki inimesi üles seda noveeni lugema!

Ühtlasi läheb ka Eestist grupp Šiauliaisse. Neil, kes soovivad Leetu kaasa tulla kabeli pühitsemisele ja Baltimaade pühitsemisele Püha Lootuse Emandale, palume võtta ühendust meili teel info(ät)fsspx.ee

loe edasi +

Viies käsk kolmapäev, 20. juuli 2011

tLuk0503Dore_JesusPreachingAtTheSeaOfGalilee1.jpg

Meie Issand Jeesus Kristus õpetas meile, et meie elu peavad valitsema kaks tähtsat käsku: 1. armasta Jumalat üle kõige ning 2. armasta ja kohtle ligimest nagu iseennast. Tänases evangeeliumis räägib meie Issand Jeesus Kristus meile lähemalt ligimesearmastusest.

loe edasi +

Ainus tõeline kristlik religioon kolmapäev, 20. juuli 2011

imagesCAIUGN6Z.jpg

Roomakatoliku Kirik võib ainukesena oma pärinemises, õpetuses ja usus minna 2000 aastat tagasi Meie Issanda Jeesuse Kristuse enda ja Tema 12 apostlini. Ühelgi teisel religioonil ei ole sellist traditsiooni, sellest katkematut järgnevust, sellist ajaloolist õigusjärglust ja ustavust Jeesusele Kristusele ja Tema 12 apostlile.

loe edasi +

Jeesuse Pühima Südame pühal teisipäev, 5. juuli 2011

SacredSm1_.jpg

Meie Pühim Issand Jeesus Kristus on Hea Karjane. Ta on karjane, kes annab elu oma lammaste eest. Ta on karjane, kes läheb otsima lambaid, kes on eksinud vooruse rajalt patu pimedusse. Tänane evangeelium tuletab meile meelde Kristuse palavat soovi päästa patuseid. See tuletab meile meelde Tema igatsust aidata patused välja nende pattude kurbusest ja tuua nad Tema sõpruses leitava õnne juurde. See tuletab meile meelde ka tohutut õnne, mida kõik pühakud ja inglid tunnevad ühe patuse pöördumisest. Sellesama õpetuse leiame ka pühal, mida tähistasime reedel – Jeesuse Pühima Südame pühal.

loe edasi +

Tõeline pühendumine Neitsi Maarjale teisipäev, 5. juuli 2011

Mary of Fatima

Püha Louis de Montfort, suur Maarja apostel, tuletab igale katoliiklasele meelde, et me oleme siin maa peal selleks, et (1) kasvada pühaduses ja (2) otsida Taevast. Pühaduses kasvamises või Taeva igatsemises ja otsimises ei saa me toetuda oma loomulikule tugevusele ega pingutustele. Pühaks saamine ja Taeva otsimine ei ole loomulik, vaid midagi üleloomulikku. Need on üleloomulikud eesmärgid.

loe edasi +