Tõeline pühendumine Neitsi Maarjale teisipäev, 5. juuli 2011

Mary of Fatima

Püha Louis de Montfort, suur Maarja apostel, tuletab igale katoliiklasele meelde, et me oleme siin maa peal selleks, et (1) kasvada pühaduses ja (2) otsida Taevast. Pühaduses kasvamises või Taeva igatsemises ja otsimises ei saa me toetuda oma loomulikule tugevusele ega pingutustele. Pühaks saamine ja Taeva otsimine ei ole loomulik, vaid midagi üleloomulikku. Need on üleloomulikud eesmärgid.

Et tagajärjekalt otsida pühadust ja Taevast, mis on meie elu ja katoliku usu tõelised eesmärgid, peame me otsima üleloomulikku armu. Arm on Jumala üleloomulik abi, mida Ta annab selleks, et me saaksime pühaks ja oleksime Talle meelepärased. Arm muudab meie hinge ja teeb meid tõelisteks Jumala lasteks. Ja üksnes üleloomulik arm võimaldab meil saada pühaks ja tõeliselt Taevast otsida.

Me peame olema visad ja otsima seda Jumala armu, sest ainult selle armu abil on meil võimalik kasvada pühaduses ja otsida Taevast. Katoliku Kirik tuletab meile meelde, et me peame otsima armu sakramentidest osasaamise ja palve läbi. Ja veel – püha Louis de Montfort meenutab meile, et meil peab olema ka tõeline pühendumine Maarjale selleks, et saavutada ja vastu võtta seda armu. Tema on Kõikide Armude Vahendaja, Mediatrix. Ta on Armude Allika Ema ja võib meile saavutada kõik vajalikud armud.

Pöördugem siis Immaculata poole ja anugem temalt kõiki arme pühaks saamiseks ja Taeva otsimiseks. Palugem, et ta aitaks meil saada pühakuks. Palugem temalt armu, et täita oma igapäevaseid kohustusi ja kasutada neid eesmärgiga kasvada pühaduses, kuni me elame siin maa peal.