Jeesuse Pühima Südame pühal teisipäev, 5. juuli 2011

SacredSm1_.jpg

Meie Pühim Issand Jeesus Kristus on Hea Karjane. Ta on karjane, kes annab elu oma lammaste eest. Ta on karjane, kes läheb otsima lambaid, kes on eksinud vooruse rajalt patu pimedusse. Tänane evangeelium tuletab meile meelde Kristuse palavat soovi päästa patuseid. See tuletab meile meelde Tema igatsust aidata patused välja nende pattude kurbusest ja tuua nad Tema sõpruses leitava õnne juurde. See tuletab meile meelde ka tohutut õnne, mida kõik pühakud ja inglid tunnevad ühe patuse pöördumisest.

Sellesama õpetuse leiame ka pühal, mida tähistasime reedel – Jeesuse Pühima Südame pühal. See püha meenutab meile suurt armastust ja halastust, mis Jeesusel Kristusel on kõigi meie, patuste vastu. Pühendumine Jeesuse Pühimale Südamele sai alguse 17. sajandil, kui Kristus ilmus pühale Margareta Mariale. Tol ajal levis katoliiklikul Prantsusmaal jansenismi hereesia. See külm ja pime eksiõpetus eitas, et Jeesus Kristus suri kõikide inimeste eest, ning keelas püha Armulaua sagedase vastuvõtmise.

Jansenism sünnitas oma krutsifiksid, millel Jeesuse käed olid väga lähestikku ristile naelutatud. See sümboliseeris jansenistlikku doktriini, mille järgi Jeesus suri ainult väheste vääriliste inimeste, mitte kõigi eest. Jeesus ilmus pühale Margareta Mariale ja näitas talle oma Pühimat Südant, mida ümbritses okaskroon ning millel oli küljes suur haav. Jeesus ütles: “Vaata Südant, mis on inimesi nii väga armastanud, kuid saab inimestelt vastu vaid tänamatust ja külmust.” Ta tegi seda selleks, et tuletada maailmale meelde oma suurt armastust inimkonna vastu. Jansenism tõi kaasa väga külma religiooni.

See oli religioosne vaimsus ilma hädavajalike kristlike elementideta nagu armastus, halstus ja lootus. Pühima Südame ilmumiste eesmärk oli tuletada inimestele meelde Kristuse armastust ja halastust meie ja kõikide inimeste vastu. Ent Meie Issand kurtis ka pühale Margareta Mariale inimeste tänamatust. Ta ütles, et on inimesi nii väga armastanud ja et nemad on sellele armastusele üksnes külmuse ja tänamatusega vastanud. Iial ei tohi me unustada, et Jeesus Kristus on Hea Karjane, kes on andnud oma elu meie eest. Me peame vastama sellele armastusele tänu avaldamise ja armastusega. Selles seisneb Pühimale Südamele pühendumise olemus.

See tähendab tänulikkuse ja armastuse osutamist Südamele, mis on meid nõnda armastanud. Meie elu on väga tegevusrohke ning meil on kogu päeva jooksul palju ülesandeid ja kohustusi. See maailm juhib meie tähelepanu eemale meie taevaselt eesmärgilt. Kuid siiski peame me leidma aega palvetamiseks. Peame leidma aega Jumala jaoks. Peame leidma aega Pühima Südame jaoks, mis on meid nii väga armastanud. Me hakkame Pühima Südame armastust kõrgelt hindama ainult siis, kui me rohkem palvetame. Me hakkame Jeesuse Pühima Südame armastust hindama ainult siis, kui me mõtiskleme selle üle, kui palju Ta on meie pärast kannatanud. Me hakkame Teda tõeliselt vastu armastama ainult siis, kui mõtleme järele, kui palju Ta on meie elus meie heaks teinud.

Ärgem olgem nagu need hinged, kelle üle Ta kurtis pühale Margareta Mariale. Need hinged olid täis tänamatust ja külmust Jeesuse vastu. Nad jätsid Ta tähelepanuta ja unustasid Talle palves aega pühendada. Palugem Maarja Immakulaatset Südant, et ta aitaks meil kõrgelt hinnata Pühima Südame armastust meie vastu. Palugem Immakulaatset Maarjat, et ta aitaks meil veidi kauem palves viibida. Palugem teda, et ta aitaks meil sagedamini tänada Pühimat Südant Tema ülirohkete andide eest. Nii tehes vastame me tõepoolest armastusele armastusega.