Liturgia teisipäev, 2. august 2011

SSPX1.jpg
Mis on liturgia? Meie, katoliiklaste jaoks tähendab liturgia avalikku, välist ja nähtavat kummardamist, mida Kristuse Müstiline Ihu osutab kõikvõimsale Jumalale. Liturgia on Jumala kummardamine Kristuse Müstilise Ihu poolt. Paavst Pius XII meenutab meile oma entsüklikas "Mediator Dei", et Müstiline Ihu koosneb Jeesusest Kristusest (Peast) ja Kirikust (selle liikmetest). Kristuse Müstiline Ihu kummardab, ülistab, adoreerib ja tänab Jumalat, toob hüvitust ja esitab Jumalale palveid oma liturgilistes tseremooniates. Liturgia koosneb Missast, sakramentidest ja jumalikust tunnipalvest (breviaarist). Müstiline Ihu, Kristuse Mõrsja ühineb kõigis neis Katoliku Kiriku teenistustoimingutes Kristusega ning osutab Jumalale adoratsiooni ja toob Talle hüvitust. Liturgia kese on loomulikult püha Missaohver. Me kõik peame püha Missaohvrit tundma õppima ja paluma selle armastamiseks armu. Missas ühineme me pühitsetud preestriga ja ainsa Ülempreestri Jeesuse Kristusega ning toome Jumalale adoratsiooni, tänu, hüvituse ja palve täiusliku ohvri. Tehkem siis otsus Missat paremini tundma õppida ja palvetagem, et hakkaksime seda üha enam armastama ja hindama.