Püha Lootuse Jumalaema, palu meie pöördumise eest! esmaspäev, 15. august 2011

O.L_Of_Holy_Hope_2.JPG

 Mõne nädala pärast toimub meie väike palverännak Ristimäele, uue kabeli sisseõnnistamine Šiauliais ning Vennaskonna apostolaadi ja töö pühitsemine Leedus, Lätis ja Eestis meie Püha Lootuse Jumalaemale. Seepärast mõtisklegem täna lootuse vooruse üle ja kauni pühendumise üle Püha Lootuse Jumalaemale.


 Kõigepealt – mis on lootuse voorus? Nagu teame katoliku katekismusest, on lootuse voorus üks teoloogilistest voorustest (koos usu ja armastusega). Lootus on just nimelt teoloogiline voorus, sest see on suunatud Jumala poole. Teame ka, et voorus on hea käitumise harjumus. Niisiis on ka lootus harjumus hästi käituda. Kuid milles seisneb hea käitumine lootuse puhul?


Jumal annab meile lootuse üleloomuliku vooruse, et aidata meil Teda usaldada. Lootus on teatud liiki usaldus. Täpsemalt on lootus voorus, mis teeb meile võimalikuks kindlalt ja usaldavalt loota, et Jumal annab meile kõik vajaliku oma hinge päästmiseks ja igavese taeva ja õnneni jõudmiseks. Lootus aitab meil usaldada Jumala headust ja väge. Lootuse abil oleme me kindlad, et Jumal annab meile kõik, mida vajame taevasse pääsemiseks. Lootus aitab olla usaldavalt kindel, et meie taevane Isa ja Tema armastatud Poeg, meie Issand ja Päästja Jeesus Kristus annavad meile selleks kõik vajaliku.


Lootuse vooruse antakse meile ristimise ajal. See jääb meie hinge, kuni teeme surmapattu. Ning kui surmapatt on andestatud, tuleb see meie hinge tagasi. Lootus sarnaneb pühitseva armuga, sest lootus on Jumalalt saadud üleloomulik and, mis valatakse hinge (sarnaselt usu ja armastusega). See sissevalatud voorus, see Jumala and aitab meil loota, et Jumal viib meid taevasse, kui oleme ustavad.


Niisiis juhib lootuse voorus meid Jumala ja taeva poole. Millele me loodame? Taevale, õnnele, Jumalaga ühinemisele. Me loodame saada taevasse ja usume, et Jumal annab meile kõik vajaliku sinna pääsemiseks. Jumala Poeg, meie Issand ja Päästja Jeesus Kristus on tõotanud kinkida meile igavese elu taevas, kui jääme Talle ustavaks ja peame Tema käske. Me peame Teda usaldama. Peame Tema peale lootma. Hoidkem pilk Taeval, oma sihil. Lootuse üleloomulik voorus aitab meil seda teha.


Lootus aitab meil olla veendunud, et Jumal annab meile kõik vajaliku kindlalt taevasse jõudmiseks. Jumal annab meile rohkelt ande, et aidata meid sel palverännakul taeva poole. Ta annab meile pühitsevat armu, aktuaalseid arme, sakramente, sissevalatud voorused, õnnistusi, õpetusi, hingekarjaseid, eeskujusid, pühakuid ja palju muud.


Jah, Ta on andnud meile ka Immaculata. Ta on andnud meile omaenese Ema, et aidata meid ohtlikul teekonnal läbi selle patuse, pahelise ja kurja maailma. Tema on meile suureks valguseks ja lootusetäheks ses pimedas ja masendavas maailmas täis kurbust ja valu. Tema on see kaunis lootuse kuninganna, kelle peale võime alati loota.


Maarjat hüütakse Püha Lootuse Kuningannaks ja Emaks, sest ta on meie ülivõimas eestkostja oma Poja ees. Ta võib tuua meile rohkelt hädavajalikke armusid oma Poja Pühimast Südamest. Ta on meile suureks lootuseks, meile patustele eriliseks varjupaigaks, sest me võime tema peale kindlad olla. Võime veendunult loota, et ta aitab meil teha head ja õpetab meid olema hea. Me võime alati rajada oma lootuse ja usalduse Immakulaatsele Emale.


Ta on Püha Lootuse Ema, sest ta on headuse ja helduse kuninganna. Ta on nõnda püha ja hea, täis voorust ja lahkust. Ta on täis kaastunnet ja sõbralikkust, armastust ja halastust. Ta on täis palavat soovi meid aidata ja juhatada. Võime alati tema peale loota, alati teda usaldada.


Seepärast palumegi püha lootuse kuningannat, et ta meid pööraks. See tähendab, et palume tal pöörata meie elu pidevalt taevase kodu poole. Liiga sageli laseme end juhtida kõrvale naudingutel, valudel ja selle elu raskustel. Palume tal pöörata meid ära üksnes ainelistele asjadele, ainelisele maailmale elamisest. Palume, et ta pööraks meid ära selle ilma kurbusest ja meeleheitest, mis tulenevad materialismist ja ateismist, ning abistaks meid teel igavesse ellu täis rõõmu ja armastust, mida Kristus meile tõotanud on. Võime temale loota. Võime teda usaldada. Tema saab meid aidata. Ja ta aitabki meid alati.


Ent tuletage meelde, mida ta ütles Lourdes’is pühale Bernadette’ile: “Ma ei luba, et teen su õnnelikuks siin ilmas, vaid üksnes tulevases maailmas.” Meie palvete lõppsiht Püha Lootuse Jumalaemale peab alati olema taevas. See on meie kõikide palvete lõppsiht. Meie pühendumisel Immakulaatsele Emale ei tohi lasta muutuda vaid lapsikuks härdameelsuseks. Püha Lootuse Jumalaema on meie pelgupaik ja lootus tulevaseks eluks täis igavest õnne. Ärgem unustagem seda. Pöördugem tema poole usalduse ja lootusega ning anugem, et ta meid pööraks. Püha Lootuse Jumalaema, pööra meid!