Püha Tooli pressiteade: Usudoktriini Kongregatsiooni ja FSSPX vaheline kohtumine teisipäev, 4. oktoober 2011

vatican_flag2251.jpg

VATIKAN, 14. sept 2011 (VIS) – Täna keskpäeval avaldas Püha Tooli Pressibüroo P. Pius X Vennaskonna olukorda puudutava järgmise teadaande: Usudoktriini Kongregatsiooni prefekt ja paavstliku komisjoni Ecclesia Dei president kardinal William Joseph Levada, kongregatsiooni sekretär Luis Francisco Ladaria Ferrer S.J. ja paavstliku komisjoni sekretär msgr. Guido Pozzo kohtusid 14. septembril P. Pius X Vennaskonna kindralülema piiskop Bernard Fellay’ga, keda saatsid Vennaskonna assistendid isa Niklaus Pfluger ja isa Alain-Marc Nely. Pärast P. Pius X Vennaskonna kindralülema poolt 15. detsembril 2008 Tema Pühadusele paavst Benedictus XVI-le esitatud taotlust otsustas Püha Isa tühistada peapiiskop Lefebvre’i pühitsetud nelja piiskopi ekskommunikatsiooni. Ühtlasi kiitis ta heaks kõneluste avamise Vennaskonnaga, et selgitada õpetuslikke probleeme ja lahendada praegune lahkheli. Püha Isa korralduste täitmiseks moodustati FSSPX ja Usudoktriini Kongregatsiooni ekspertidest koosnev ühine uurimiskomisjon, mis kogunes 2009. a oktoobrist 2011. a aprillini Roomas kaheksal korral. Kõnelustega püüti määratleda ja uurida põhilisi õpetuslikke erimeelsusi vaidlusalustes küsimustes. Nende tulemusena tehti selgeks mõlema poole seisukohad ja põhjendused. Arvestades P. Pius X Vennaskonna tõstatatud küsimusi ja selgitusi, mis puudutavad katoliku usu terviklikkuse kaitsmist II Vatikani kirikukogu „katkestuse hermeneutika“ vastu Traditsiooni suhtes (paavst Benedictus XVI käsitletud teema pöördumises Rooma kuuria poole 22. detsembril 2005), kinnitab Usudoktriini Kongregatsioon, et Apostelliku Tooliga täieliku leppimise saavutamise põhialuseks on “õpetusliku preambuli” teksti vastuvõtmine, mis anti üle 14. septembri kohtumisel. Preambul sõnastab mõningad doktrinaarsed printsiibid ja kriteeriumid katoliku õpetuse tõlgendamiseks, mis on vajalikud, et tagada ustavus Kiriku Õpetusametile ja sentire cum Ecclesiale. Samas jäetakse põhjendatud arutelule avatuks II Vatikani kirikukogu dokumentides ja kirikukogujärgses Õpetusametis sisalduvate konkreetsete väljendite ja formuleeringute uurimine ja teoloogiline seletamine. Samal kohtumisel tehti mõningaid ettepanekuid P. Pius X Vennaskonna olukorra kanooniliseks lahendamiseks seoses võimaliku oodatud leppimisega.