Püha Pius X Vennaskond: Roomas uuritakse piiskop Fellay vastust kardinal Levadale teisipäev, 7. veebruar 2012

fellay082610_lour1.jpg
Benedictus XVI võttis 27. jaanuaril Vatikanis vastu Usudoktriini Kongregatsiooni (CDF) plenaarassambleest osavõtjad. Selle president, kardinal William Joseph Levada märkis sündmuse puhul, et paavstlik komisjon Ecclesia Dei « täidab tähtsat ülesannet ning jälgib Püha Pius X Vennaskonnaga toimuva dialoogi arengut » tihedas koostöös tema juhitava ametiga.

Neli päeva kestnud assamblee andis selle liikmeiks olevatele kardinalidele ja piiskoppidele võimaluse muude teemade seas tutvuda ka Püha Pius X Vennaskonna vastusega Rooma poolt 2011. a. septembris esitatud õpetuslikule preambulile.

I.Media andmetel saatis Püha Pius X Vennaskond « pärast detsembris Rooma läkitatud esialgset vastust, mis hinnati ebapiisavaks » , « järgmise vastuse », mis « Vatikani allikatele toetudes » (jällegi I.Media andmetel) « ei osutunud nende silmis, kes seda uurisid, eelmisest sugugi rahuldavamaks ». Ja Rooma uudisteagentuur lõpetab: « Rooma vastus on nüüd Benedictus XVI kätes ».

Lähedalseisvale allikale toetudes võime teatada, et piiskop Fellay poolt jaanuari keskel postitatud kiri ei ole « järgmine vastus ». See hoopis selgitab Püha Pius X Vennaskonna seisukohta ja 1. detsembril 2011 kardinal Levadale saadetud dokumendi tähtsust, mis oli vastuseks Rooma poolt 14. septembril tehtud ettepanekule. (Allikad : IMedia/Apic/FSSPX – DICI nr. 249, 3. veebruar 2012. a.)