Püha Tooli pressibüroo kommünikee: Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti ja P. Pius X Vennaskonna kindralülema kohtumine neljapäev, 29. märts 2012

16. märts 2012
Tema Eminentsi kardinal William Levada, Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti ja paavstliku komisjoni Ecclesia Dei presidendi ning P. Pius X Vennaskonna kindralülema, Tema Ekstsellentsi piiskop Bernard Fellay kohtumisel 14. septembril 2011 anti viimasele üle Õpetuslik Preambul koos Sissejuhatava märkusega kui peamine alus Püha Tooliga täieliku leppimise saavutamiseks. See määratles mõningad katoliku doktriini tõlgendamise õpetuslikud põhimõtted ja kriteeriumid, mis on tarvilikud, et tagada ustavus Kiriku Õpetusametile ja sentire cum Ecclesia’le.

P. Pius X Vennaskonna vastuse nimetatud Õpetuslikule Preambulile, mis saabus jaanuaris 2012, vaatas enne Pühale Isale otsustamiseks esitamist läbi Usudoktriini Kongregatsioon. Vastavalt paavst Benedictus XVI tehtud otsusele informeeriti piiskop Fellayd täna kättetoimetatud kirjas paavsti hinnangust. Kirjas teatatakse, et piiskop Fellay esitatud seisukoht ei ole küllaldane ületamaks neid õpetuslikke probleeme, millest on põhjustatud Püha Tooli ja P. Pius X Vennaskonna vaheline lahkheli.

Soovides ära hoida valuliste ja ettearvamatute tagajärgedega kiriklikku eraldumist, paluti tänase kokkusaamise lõpul P. Pius X Vennaskonna kindralülemal selgitada oma seisukohta, et võiks lahendada olemasoleva lahkheli, nagu on paavst Benedictus XVI tahtmine.