Kommünikee Püha Pius X Vennaskonna Peamajast neljapäev, 29. märts 2012

communique_11.jpg

Püha Pius X Vennaskonna kindralülem piiskop Bernard Fellay on pärast kokkusaamist Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti kardinal William Levadaga 16. märtsil 2012 kutsunud usklikke tungivalt üles kahekordistama innukust palves ja heldust ohvrite toomisel neil Paastuaja pühadel päevadel ning ka nädalatel, mis järgnevad Ülestõusmispühale, et sünniks üksnes Jumala tahtmine, nagu andis eeskuju meie Issand Jeesus Kristus Ketsemani aias: non mea voluntas, sed tua fiat (Luuka 22, 42).

2011. aasta Ülestõusmispühal alanud Roosipärja-ristikäik, mis lõpeb kavakohaselt käesoleva aasta Nelipühal, on osutunud hädavajalikumaks kui kunagi varem. Seepärast pöördubki P. Pius X Vennaskond, kes ei taha muud kui Kiriku hüvangut ja hingede pääsemist, usaldusega Püha Neitsi Maarja poole, et ta saavutaks oma jumalikult Pojalt vajalikku valgust, mis laseks selgesti ära tunda Tema tahtmise ja seda julge südamega täita.

Usklikke palutakse ohverdada selle intentsiooniga üks püha Armulaud. Tehku nad niihästi mõttes kui teos läbini omaks palve, millega meie Issand kutsus meid pöörduma taevase Isa poole: Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra – Pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu kuningriik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda ka maa peal!

Menzingenis 29. märtsil 2012