Vabaduse hävitamine vabaduse loosungi all esmaspäev, 3. detsember 2012

portrait_large1_-_Copy.jpg

Mis on vabadus? Kas vabadus on eesmärk omaette, või on see kõigest võimekus millegi tegemiseks, eesmärgi poole pürgimiseks? Kas modernismi ja postmodernismi poolt esitatud teooriad "vabaduse" kohta on tõesed, või on nad kuidagiviisi õõnestanud meie püüdlusi vooruste ja hea suunas? Paavst Leo XIII entsüklika 'Libertas Praestantissimum' abil loodame lühidalt näidata vabaduse tõelist filosoofilist olemust ning selle sõltuvust Igavesest Seadusest. Loodame niisamuti paljastada modernismi ja postmodernismi kahetsusväärsed liialdused ja vassingud.

http://www.youtube.com/watch?v=-l3mCqnJ1Nw&feature=plcp