Paastuaja esimene pühapäev esmaspäev, 18. veebruar 2013

satan11.jpg

1. Kurat on olemas. Ta on vägagi tõeline ning ülimalt ohtlik. Tänasest evangeeliumist loeme, kuidas ta Meie Issandat Jeesust Kristust kõrbes kiusas. Kui ta on valmis ahvatlema isegi Jumala Poega, siis ei kohku ta kindlasti tagasi kõiki meid ahvatlemast. Tema ahvatlustel on üksainus siht: meelitada meid pattu tegema. Kurat tahab teha meid Jumala vaenlasteks. Ta tahab, et me ei kuuletuks Jumalale. Ta tahab, et me ei kuuletuks Jumala seadusele. Ta tahab, et me Jumala hülgaksime. Need on tema ahvatluste eesmärgid.

2. Kuradil on terve armee kurivaime, kellel on üksainus eesmärk: meelitada meid patustama, teha meist Jumala vaenlased. Need kurivaimud on kõikjal meie ümber. Nad jahivad meid pidevalt justkui kütid metsas. Nad peavad jahti meie hingedele. Nad jälgivad meid ning õpivad meid tundma. Nad tunnevad meie nõrku ja tugevaid külgi ning teavad, kuidas neid kasutada meie meelitamiseks patule.

3. Üks tuntud raamat, C. S. Lewise “Pahareti kirjapaun”, jutustab ühest noormehest ja spetsiaalselt teda kiusama määratud kurivaimust. Kogu raamat kujutabki endast kahe kurivaimu kirjavahetust. Üks kurivaim, Oherdkaan, on vanem ja kiusamises kogenum, teine aga, nimega Nugipuuk, on Oherdkaani õpilane. Raamat koosneb vanema deemoni kirjadest nooremale. Need kirjad annavad juhiseid, kuidas noormeest tulemuslikult patule ahvatleda.

4. Ehk on meil kõigil oma eriline kurivaim, kes on meid ahvatlema määratud? See on tõega hirmus, kui selle peale mõelda. Kujutage ette, kui me seda tegelikkust näeksime. Kujutage ette, et vaatate praegu kabelis ringi ja näetegi iga inimese deemonit, sedasama deemonit, kes on välja valitud seda inimest põrgusse viima.

5. Raamatus järgneb deemon Nugipuuk noormehele kõikjale ja teab temast peaaegu kõike. Tal tuleb uurida noormehe nõrku ja tugevaid külgi, et tema ahvatlemises edu saavutada. Ja see on tõesti nii. Kurivaimud vaatlevad meid ja annavad endast kõik, et meid Jumalast eemale juhtida.

6. Oherdkaan õpetab noorele kurivaimule, kuidas tähelepanu hajutamise ja meelelahutuste abil hoida inimesi pavetamast ja oma usku tundma õppimast. Ta õpetab, kuidas kasutada hinge põrgusse meelitamiseks suurte kiusatuste asemel arvukalt väikesi kiusatusi. Ta õpetab, kuidas rõhuda hinge uhkusele ja edevusele, et seda hinge Jumalast eemale tõmmata. Kurivaimud tegutsevad kõigil neil ja paljudel teistel viisidel, et viia meid Jumalast eemale ja juhtida põrgusse.

7. Me peame kuradi ahvatlustele vastu seisma, aga mõistagi oleme me liiga nõrgad selleks, et teda alati lüüa. Tema on puhas vaim, aga meie oleme väetid inimolendid. Elu jooksul tuleb meil väga tihti kuradiga lahingut lüüa. Mõnikord võidame meie, kuid mõnikord alistab tema meid. Ning kui ta meid surmapattu viib, saavad meist jälle tema orjad.

8. Jumal on andnud täieliku ja kõikehaarava võidu kuradi üle üheleainsale inimesele – Immakulatale. Ainult tema purustab kuradi pea. Üksnes tema saavutab täieliku võidu kuradi üle. Meie oleme vaesed patused ja meid võidab kurat tihti, kuid Immakulata lõi kuradit igas kiusatuses. Kogu oma elu jooksul siin maa peal purustas Immakulata tema pea. Kahtlemata ahvatles kurat teda Jumalat trotsima, kuid Immakulata võitis kuradit iga kord täielikult ja täiuslikult. Ka täna jätkab ta kuradi alistamist.

9. See on veel üks põhjus, MIKS me Immakulatat armastama ja teenima peame. Ta saab aidata meil kuradit võita, kui too meid kiusab. Kui kurat meid kiusab, peame tõttama Immakulata juurde ja anuma temalt kaitset. Oleme ju viletsad patused, aga kurat on väga tark ja vägev vaim. Meil on vaja Immakulata abi. Tema on ainsana kuradi üle täiusliku võidu saavutanud.

10. Kui kurat meid ahvatleb, peaksime pöörduma Immakulata poole lühikese palvega: “Oo pärispatuta saadud Maarja, palu meie eest, kes me sinu juures varjupaika otsime.” Ta tuleb meile appi, ja kui me tahame võita pattu ja kuradit, siis tema võidab kuradi. Aga me peame TAHTMA kuradist võitu saada. Me peame TAHTMA pattu maha jätta. Peame TAHTMA Jumalat teenida. Tehkem otsus pühaks paastuks täis palveid ja hüvitustegusid, ent tehkem see paastuaeg läbi Immakulata abiga.

- isa Pezzutti