Noveen Ülemkarjase valimise eest – 1.-9. märts 2013 neljapäev, 28. veebruar 2013

Vapp

Uue Ülemkarjase valimise eel kutsub Püha Pius X Vennaskonna kindralülem piiskop Bernard Fellay kõiki preestreid ja usklikke 1.-9. märtsini noveeni palvetades taevaseid arme paluma. Noveen koosneb Veni Creator Spiritus’est, Ülemkarjase valimise votiivmissa päevapalvest ning kolmest invokatsioonist. Et kõik sellest noveenist osa saaksid võtta, on need palved siin toodud:

Veni Creator Spiritus

Tule, Looja Vaim, oma ustavate hingi külasta. Oma loodud südamed Kõigekõrgema armuga täida.
Sina, keda kutsutakse Trööstijaks, oled Kõigekõrgema Jumala kingitus, elav allikas, tuli, armastus ja vaimne võidmine.
Oled seitsme anni Vaim, Isa käe sõrm, tema õige lubadus. Oled see, kes igale kõnele annab väe.
Lase paista meie peale oma valgusel,  meie südameisse puista oma armastus, oma igikestva jõuga ole toeks meie nõtradele ihudele!
Peleta kaugele ära vaenlane, kestev rahu meile anna, et Sinu lahke juhatuse abil kõigest halvast ja eksitavast hoiduksime.
Lase meil tunda Isa, avalda meile Poeg. Ja Sina, nende ühine Vaim, lase meil alati uskuda Sinusse.
Au olgu Jumal-Isale, Pojale, kes üles tõusis surnuist, ja Pühale Trööstijale Vaimule, nüüd ja igavesest ajast igavesti. Aamen.
E : Saada oma Vaim ja kõik luuakse.
R : Ja loo uueks maailma pale.

Päeva palve paavsti valimise eest

Oo Issand, anuva alandlikkusega palume Sind hardalt, et Sa oma piirideta halastuses annaksid pühale Rooma Kirikule karjase, kelle hool meie eest oleks Sulle meeltmööda ning kes tänu oma heale valitsemisele oleks Sinu nime auks alatiseks Su rahva seas austatud. Meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.
E : Maarja Valurikas ja Immakulaatne Süda,
R : Palu meie eest, kes me Sinu poole pöördume!
E : Püha Pius V,
R : Palu meie eest.
E : Püha Pius X,
R : Palu meie eest.

Ladina ja inglise keeles saab noveeni PDF-formaadis alla laadida siit.
(Allikas : SSPX/MG - DICI#271, 27. veebruar 2013)