FSSPXi peamaja kommünikee paavst Franciscuse valimise puhul neljapäev, 14. märts 2013

Uus paavst

Paavst Franciscuse valimisega seoses palub P. Pius X Vennaskond kõigeväelist Jumalat, et Ta annaks uuele Ülemkarjasele raske koorma kandmiseks vajalikud armud.

Et uus paavst võiks jumaliku ettehoolduse toel „kinnitada vendi usus“[1] selle meelevallaga, mida kuulutas püha Pius X oma pontifikaadi alguses:

 „Me ei soovi olla ega saagi taevase abiga iial olema inimühiskonna ees midagi muud kui selle Jumala sulane, kelle meelevald meile antud on. Jumala huvid on meie huvid ning nendele oleme valmis pühendama oma jõu ja oma elu.“[2]

Püha Franciscus, kelle nime uus paavst valis, kuulis, kuidas ristilöödud Päästja talle ütles: „Mine, Franciscus, ja ehita minu Kirik üles.“ Just sellises vaimus kinnitavad P. Pius X Vennaskonna piiskopid, preestrid ning orduinimesed Pühale Isale oma pojalikku soovi „taastada kõik Kristuses, nõnda et Kristus oleks kõik ja kõiges“[3], tehes seda armastusest Püha Roomakatoliku Kiriku vastu ja vastavalt oma võimalustele.

13. märtsil 2013 Menzingenis


[1] Luuka 22,32
[2] Püha Pius X entsüklika E supremi apostolatus (4. oktoobrist 1903)
[3] Ef 1,10 ja Kl 3,11.