Kommünikee Püha Pius X Vennaskonna peamajast teisipäev, 23. september 2014

Teisipäeval, 23. septembril 2014 kohtus Püha Pius X Vennaskonna kindralülem Tema Ektsellents piiskop Bernard Fellay Usukongregatsiooni prefekti kardinal Gerhard Ludwig Mülleriga. Koos piiskop Fellayga olid isad Niklaus Pfluger ja Alain-Marc Nély, kindralülema esimene ja teine abi. Kardinal Müllerit saatsid Usukongregatsiooni sekretär monsenjöör Luis Ladaria Ferrer, abisekretär monsenjöör Joseph Augustin Di Noia ning monsenjöör Guido Pozzo, paavstliku komisjoni "Ecclesia Dei" sekretär.

Kohtumine toimus Usukongregatsiooni ametiruumides kella 11st hommikul kuni kella 13ni. Audientsi eesmärgiks oli võimaldada kardinal Mülleril ja piiskop Fellayl esmakordselt kohtuda ning arutada Püha Tooli ja Püha Pius X Vennaskonna suhete olukorda.  See oli nende esimene kohtumine pärast paavst Benedictus XVI tagasiastumist ja kardinal William Joseph Levada ametiaega Usukongregatsiooni prefektina.

Selle sooja kohtumise ajal arutleti õpetuslike ja kanooniliste raskuste üle ning puudutati ka Kiriku praegust olukorda. Arutelusid otsustati jätkata, et vaidlusküsimusi selgitada.