P. Pius X Vennaskonna kindralülema kommünikee Amazonase sinodi kohta teisipäev, 5. november 2019

Järgnev kiri saadeti Vennaskonna kolmanda ordu liikmetele: 
Menzingenis 28. oktoobril 2019,
 pühade apostlite Siimona ja Juuda pühal 

Head Vennaskonna liikmed! Hiljutine Amazonase-teemaline sinod oli tunnistajaks kohutavatele vaatepiltidele, kus Jumala pühamus etendati ebajumalakummardamise jäledaid riitusi uutel ja mõeldamatutel viisidel. Ning seejärel ründas selle mässulise kogunemise lõppdokument katoliku preesterluse pühadust, andes tõuke kirikliku tsölibaadi kaotamiseks ja naiste diakonaadi sisseseadmiseks. Tõepoolest, usutaganemise seemned, mille tegutsemise meie auväärne asutaja peapiiskop Marcel Lefebvre juba kirikukogu alguspäevil ära tundis, jätkavad vilja kandmist uue jõuga. Inkultureerimise nimel lõimitakse jumalateenistusse üha enam paganlikke elemente ning taas on näha, et Vatikani II kirikukogu järgne liturgia sobib selleks suurepäraselt. 
Kujunenud olukorras kutsume üles kõiki Vennaskonna liikmeid, sealhulgas kolmanda ordu liikmeid, pidama palve- ja hüvituspäeva, sest me ei saa jääda nende Püha Ema Kiriku pühaduse vastaste rünnakute suhtes ükskõikseks. Palume järgida paastu kõigis meie majades laupäeval, 9. novembril. Kutsume kõiki usklikke sedasama tegema ning julgustame ka lapsi palvetama ja ohvreid tooma. 
Pühapäeval, 10 novembril pühitsevad kõik Vennaskonna preestrid hüvitusmissa ning kõikides kabelites lauldakse või loetakse kõigi pühakute litaania Palveristikäigu liturgiast, et Jumal kaitseks oma Kirikut ja hoiaks teda karistustest, mida säärased teod ei saa jätta kaasa toomata. Soovitame tungivalt teha sedasama kõigil preestritest sõpradel ja katoliiklastel, kes armastavad Kirikut. Osutagem au Issanda Jeesuse Kristuse rajatud pühale roomakatoliku Kirikule, mis ei kummarda ebajumalaid ega ole panteistlik.

 Isa Davide Pagliarani 
kindralülem Allikas: fsspx.news loe edasi +

PIE PELLICANE - isa Shane Pezzutti, FSSPX reede, 5. aprill 2019

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Kallid ustavad! Pühakirjas õpetab Issand meid, et on olemas hävituseingel. Selle ingli teine nimi, mis sisaldub samuti Pühakirjas, on surmaingel. Ka see surmaingel esineb paljudes kohtades Vanas Testamendis ja selle läbi Issand õpetab meid selle kohta, et Ta kasutab seda inglit pattude eest karistamisel. Selle hävituseingli esimene ilmumine, esimene külastus oli esimese juudi Paasa ajal. Issand käskis Egiptuse valitsejal vaaraol lasta Tema rahval minna välja Egiptusest. Me teame, et vaarao ei kuuletunud sellele käsule ja selle eest satis Issand Egiptuse peale kümme Egiptuse nuhtlust. Kuid ka peale üheksat nuhtlust püsis vaarao ikka veel oma uhkuses ja kangekaelsuses ning ei lubanud juutidel lahkuda oma maalt. Seepärast pidi kümnes nuhtlus olema kõige hirmsam, piisavalt hirmus, et murda vaarao uhkus. loe edasi +

Paabel ja Jeruusalemm - isa Shane Pezzutti, FSSPX esmaspäev, 18. veebruar 2019

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel! Kallid ustavad! Nagu Te suurepäraselt teate, me lõpetasime Jumala sünni ja Issandailmumise liturgilise aja ning alustasime Paastueelseks, ladina keeles Septuagesimaks nimetatud liturgilist aega. Me näeme uuesti violetseid missarüüsid, mis sümboliseerivad patukahetsust, me kuuleme teisi missalaulude meloodiaid ning Halleluuja Missa ajal asendatakse Tractusega. Septuagesima nimeline liturgilist aega kahjuks enam ei eksisteeri uues ladina Kiriku jumalateenistuse riituses. Reformaatorid hävitasid selle koos paljude teiste ilusate liturgiliste traditsiooonidega. Kuid meie, traditsioonilised katoliiklased, tahame säilitada seda liturgilist aega ja säilitada selle vaimu, kuna Septuagesima kujutab endast väga ilusat osa Katoliku Traditsioonist. loe edasi +