Vennaskonnast: traagiline õnnetus Econi preestriseminari seminaristidega (täiendatud) neljapäev, 12. veebruar 2009

Econi seminari kirik.

Eile, Lourdes'i päeval, toimus Šveitsis, Valais' (Wallis) kantonis, kus asub Vennaskonna seminar, traagiline õnnetus - laviini alla jäid mägedes matkanud seminaristid. Kolm seminaristi hukkusid laviinis ja üks sai vigastada. Palugem nende eest! R.I.P Üksikasjalisemalt teavitab õnnetusest alljärgnevalt Neuer Züricher Zeitung:

loe edasi +

Kirikuaasta: 11. veebruar - Lourdes'i päev kolmapäev, 11. veebruar 2009

lourdes_vierge_grotte.jpg

Lourdes’i Jumalaema ilmutus on Kirikus üks tuntumaid. 19. sajandi keskel mitme kuu vältel toimunud ilmutused lihtsale talutüdrukule on üheks kinnituseks Kiriku poolt väljendatud dogmale Jumalaema Immakulaatsest Saamisest (eostamisest) ning on loonud Jumalaema austamise paiga, kus ja mille kaudu on palju arme saadud.

loe edasi +

Tsitaat: Paavst Pius XII soov perekondadele Lourdes’i juubeliaastal 1958 kolmapäev, 11. veebruar 2009

pope12.jpg

„Pöördume oma mõtetes ka kristlike perekondade poole, et anuda neid jääma truuks oma missioonile ühiskonnas, mida keegi teine ei saa täita; ja pühitsegu pered end sel juubeliaastal Maarja immakulaatsele Südamele. Sellest pühitsusest tõuseb perekondadele suur vaimne abi, et hoida kasinust ja abielutruudust; see tegu aitab hoida koduse õhkkonna puhtust, milles teie lapsed üles kasvavad, ja veelgi enam – see aitab perekonnal, mis elab Maarjale pühendumises, saada ühiskondliku taassünni ja apostelliku tegevuse elavaks allikaks.”

loe edasi +

Toetus paavstile esmaspäev, 9. veebruar 2009

asdsadsda

Ajal, mil paavst Benedictus XVI on tänu oma sammudele P. Pius X Preestrite Vennaskonna ja nelja piiskopi suhtes sattunud suure rünnaku alla, andkem oma allkiri paavsti toetuseks ja näidakem sellega talle oma austust, tänu ja lojaalsust! Internetileht, mille kaudu saab paavsti toetada, on erinevates keeltes. Seda aktsiooni toetavad ka mitmed tuntud katoliiklikud ühendused, nagu näiteks Una Voce.

loe edasi +

Teade: uus raamat! reede, 6. veebruar 2009

Kirjastuselt Fidelitas on ilmunud uus raamat! Raamat on dokumentaaljutustus noorest pühakust Domenico Saviost, kes oli Don Bosco õpilane. See raamat on hea lugemine lastele ja noortele ning ka täiskasvanutele, kes soovivad seda pühakut lähemalt tundma õppida. Raamatus on ka fotod ja pildid nii Domenico Saviost kui ka temaga seotud kohtadest. Raamatut on võimalik osta kirjastusest Fidelitas Pärnu mnt. 23-9 ja see on saadaval ka raamatupoodides.

loe edasi +

Msgr. Fellay intervjuu Itaalia ajalehele "Libero" 25.01.2009 reede, 30. jaanuar 2009

5223.jpg

Vaatamata piiskop Williamsoni intervjuuga esile kerkinud meediatormile ei tohiks tegelikult toimunut – ekskommunikatsioonidekreedi tagasivõtmist – silme eest kaotada. Seetõttu toome siin ära P. Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülema msgr. Fellay intervjuu Itaalia ajalehele „Libero“, mis ilmus päev pärast dekreedi avalikustamist 25. jaanuaril 2009. a.

loe edasi +

P. Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülema msgr. Bernard Fellay teadaanne kolmapäev, 28. jaanuar 2009

5216.jpg

Me oleme saanud teada intervjuust, mille piiskop Richard Williamson, meie Vennaskonna liige, on andnud Rootsi televisioonile. Selles intervjuus väljendab ta oma arvamust ka ajalugu puudutavates küsimustes, eriti juutide mõrvamise ja natsionaalsotsialistide küsimuses. On selge, et piiskop saab rääkida kirikliku autoriteediga ainult usu ja moraali küsimustes.

loe edasi +

P. Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülema piiskop Fellay kiri usklikele kolmapäev, 28. jaanuar 2009

5210.jpg
Armsad usklikud! Piiskoppide kongregatsiooni poolt 1. juulil 1988. a. väljastatud dekreet, millega ekskommunitseeriti peapiiskop Marcel Lefebvre poolt pühitsetud piiskopid, on tagasi võetud. Oleme seda ekskommunikatsiooni alati õigustühiseks pidanud. Nagu te pressiteatest võisite lugeda, võeti see dekreet sama kongregatsiooni teise dekreediga 21. jaanuarist 2009. a. paavsti korraldusel tagasi. See oli ka palveintentsioon, mille ma teile Kristus-Kuninga pühal 2008. a. oktoobris Lourdes’is usaldasin. Ta vastasite mu palveüleskutsele üle ootuste arvukamalt, palvetati 1 703 000 roosipärga, et Meie Armsa Emanda eestkostel saavutada selle teotuse lõppemine. loe edasi +

Teade: P. Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülema piiskop Fellay pressiteade esmaspäev, 26. jaanuar 2009

fellay.jpg

Peapiiskop Marcel Lefebvre poolt 30. juulil 1988. a. pühitsetud piiskoppide ekskommunikatsioonidekreet, mille andis välja 1. juulil 1988. a. Piiskoppide Kongregatsioon ja mille kehtetust oleme me alati rõhutanud, on sama kongregatsiooni dekreediga 21. jaanuaril 2009. a. paavst Benedictus XVI korraldusel tagasi võetud.

loe edasi +

FSSPX: Roosipärja-ristikäik - 1,7 miljonit roosipärga! kolmapäev, 21. jaanuar 2009

images.jpeg

Oktoobri lõpus kutsus FSSPX kindralülem piiskop Fellay Fatimas katoliiklasi üles palvetama roosipärga FSSPX piiskoppide suhtes välja antud ekskommunikatsioonidekreedi tagasivõtmise eest Vatikani poolt.

loe edasi +