Kirikuaasta: 30. august – püha Rosa Limast neljapäev, 30. august 2007

Lima linn (Peruu) asutati 1535. a. Francisco Pizarro poolt, kes oli 1531-1536 Peruu valitseja. Limast pidi senise inkade pealinna Cuzcose asemel saama uus keskus. 1543. a. sai Lima piiskopkonnaks ja kaks aastat hiljem peapiiskopkonnaks. 1579. a. nimetati Lima peapiiskopiks püha Turibius Mongrovejo. Püha Rosa Limast (Isabella de Florenz) sündis 20. aprillil 1586. a. Nende peres oli kokku 11 last, vanemad olid mõlemad Hispaania päritolu – isa oli Gasparo de Florenz ja ema Maria de Olvia. loe edasi +

Kirikuaasta: 29. august – Püha Ristija Johannese martüüriumi püha teisipäev, 28. august 2007

Ristija Johannes ristis tõenäoliselt alates 27. aasta lõpust Jordani jões inimesi patust ärapöördumise märgiks. Aina enam kogus ta ka kuulsust jutlustajana, mis tõi jõe kaldale kokku suured rahvahulgad. Seetõttu hakkas Herodes Antipas kartma, et selline rahvahulkade kogunemine võib ohustada tema võimu, juhul kui Johannes peaks kihutama inimesi ülestõusule tema vastu. loe edasi +

Kirikuaasta: 22. august – Neitsi Maarja Immakulaatse Südame püha, Tallinna kabeli patroonipüha kolmapäev, 22. august 2007

Fatima ilmutuse nägija õde Lucia ütles, et Jumalaema sõnade kohaselt on tema Immakulaatse Südame austamine ja Roosipärg viimased pääsemise vahendid. Kui need ära põlatakse, siis ei saa me Taevast andestust. Vastavalt Jumalaema soovile, mille ta esitas õde Luciale 13. juunil 1929. aastal Tuy kloostri kabelis pühitseda maailm ja eriliselt Venemaa tema Südamele, teostaski paavst Pius XII 31. oktoobril 1942. aastal vastava pühitsusakti. loe edasi +

Kirikuaasta: 17. august – püha Hyacinthus reede, 17. august 2007

Püha Hyacinthus sündis 1185.a. Konski krahvi Eustachi pojana Lanka lossis Sileesias. Tema pere pärines Ordovazide aadliperekonnast. Hyacinthus õppis Krakovis, Prahas ja Bolognas teoloogiat ja õigusteadust ning sai mõlemas doktorikraadi. Peale seda nimetas Krakovi piiskop Vincent Kadlubko Hyacinthuse Krakovi toomkiriku kanoonikuks. loe edasi +

Teade: ilmus uus kuukirja number kolmapäev, 1. august 2007

Ilmunud on "Pro Fide Catholica" juuli-augusti topeltnumber. Kuukirja saab osta või tellida FSSPX Eesti Sekretariaadist Pärnu mnt. 23-10, e-posti teel info@fsspx.ee või kuukiri@fsspx.ee ja telefonil 6 314 322. loe edasi +

Kirikuaasta: 1. august – püha Peetruse ahelate püha kolmapäev, 1. august 2007

Ahelad, millega püha Peetrus oli Mamertini vanglas aheldatud, kinkis Rooma kogudusele püha Quirinus. Neid ahelaid austati alguses Esquilini basiilikas, mille kohale ehitati hiljem praegune basiilika S. Pietro in Vincoli. loe edasi +

Kirikuaasta: 26. juuli - püha Anna kolmapäev, 25. juuli 2007

Maarja ema püha Anna austamise esimesed tõendid pärinevad Ida-Rooma riigi aladelt viiendast sajandist, Õhtumaal aga algas püha Anna sügavam austamine keskajal. 1481. aastal lisati püha Anna püha ka rooma kalendrisse. Hiliskeskajaks oli püha Anna austamine Õhtumaal juba väga levinud. Reformatsiooni ajal sai see austamine tagasilöögi, kuid katoliikliku uuendamise ajal u. 1545. aasta paiku puhkes see jälle õitsele. 1584. aastal tehti püha Anna püha kohustuslikuks kogu Kirikule. Veel 18. sajandil pühitseti seda püha paiguti väga pidulikult, kuid alates 19. sajandi algusest austamine taas taandus. loe edasi +

Pressiteade: Motu proprio Summorum Pontificum teisipäev, 17. juuli 2007

Motu proprioga Summorum Pontificum on paavst Benedictus XVI andnud Tridenti Missale tagasi tema õigused ning selgesti kinnitanud, et püha Pius V poolt promulgeeritud Rooma Missaali ei ole kunagi kehtetuks tunnistatud. Püha Pius X Preestrite Vennaskond rõõmustab nähes, et Kirik on hakanud taas leidma Traditsiooni, andes preestritele ja usklikele, kes olid senini Tridenti Missast ilma jäetud, võimaluse vabaks juurdepääsuks selle Missa aaretele Jumala ülistamiseks, Kiriku hüveks ja hingede õndsuseks. Selle suure vaimse hüve eest väljendab P. Pius X Preestrite Vennaskond Ülemkarjasele sügavaimat tänu. loe edasi +

Püha Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülema kiri usklikele esmaspäev, 16. juuli 2007

Armsad usklikud, 2007. a. 7. juuli motu proprio Summorum Pontificum annab Tridenti Missale tagasi tema õigused. Dokumendis on selgelt üteldud, et seda Missat ei ole kunagi kehtetuks tunnistatud. Seega ei ole truudus sellele Missale, mille pärast on pea 40 aastat paljusid preestreid ja ilmikuid taga kiusatud ja koguni karmilt karistatud, mitte kunagi olnud kuuletumatus. loe edasi +

Kirikuaasta: 14.juuli – püha Bonaventura reede, 13. juuli 2007

Püha Bonaventura (Johannes Fidanza) sündis Itaalias Bagnoreggios arsti pojana. Ta oli lapsepõlves väga haiglane ja nõrk. Kui tema seisukord ikka halvemaks läks, viis ema ta püha Franciscuse juurde, kes last õnnistas. Sellest peale hakkas laps vaikselt paranema ja kosuma. loe edasi +