FSSPXi peamaja kommünikee paavst Franciscuse valimise puhul neljapäev, 14. märts 2013

Uus paavst
Paavst Franciscuse valimisega seoses palub P. Pius X Vennaskond kõigeväelist Jumalat, et Ta annaks uuele Ülemkarjasele raske koorma kandmiseks vajalikud armud.

Et uus paavst võiks jumaliku ettehoolduse toel „kinnitada vendi usus“[1] selle meelevallaga, mida kuulutas püha Pius X oma pontifikaadi alguses:
loe edasi +

Peetruse tool on tühi pühapäev, 3. märts 2013

COA_sede_vacante_San_Giovanni_in_Laterano_2006-09-072.jpg

Kallid Jeesusesse Kristusesse uskujad!

Nagu teate, ei ole meie pühal Katoliku Kirikul praegu paavsti. On “sede vacante” aeg (Peetruse tool on tühi). Paavst Benediktus XVI viimane päev paavstina oli neljapäev, 28. veebruar. Meie, traditsioonilised katoliiklased, tunnustame ja täname paavst Benediktust kõige eest, mida ta püha Katoliku Kiriku heaks tegi.

loe edasi +

Noveen Ülemkarjase valimise eest – 1.-9. märts 2013 neljapäev, 28. veebruar 2013

Vapp

Uue Ülemkarjase valimise eel kutsub Püha Pius X Vennaskonna kindralülem piiskop Bernard Fellay kõiki preestreid ja usklikke 1.-9. märtsini noveeni palvetades taevaseid arme paluma. Noveen koosneb Veni Creator Spiritus’est, Ülemkarjase valimise votiivmissa päevapalvest ning kolmest invokatsioonist. Et kõik sellest noveenist osa saaksid võtta, on need palved siin toodud.

loe edasi +

Hävitades vabadust vabaduse nimel: paavst Leo XIII hoiatus liberalismi kui tõelise vabaduse vaenlase kohta kolmapäev, 20. veebruar 2013

LeoXIII1__.jpg

Modernistlikke, nii-öelda valgustusaja filosoofe ning Euroopa 17. ja 18. sajandi modernistlikku filosoofiat üldisemalt mõjutas tugevasti neile eelnenud teadusrevolutsioon. 16. ja 17. sajandi teadusrevolutsioon muutis täielikult seda, kuidas eurooplased mõistsid nii füüsilist reaalsust kui ka universumit ennast. Modernistlikud ja valgustusaja filosoofid soovisid rakendada teadusrevolutsiooni põhimõtteid ja meetodeid Euroopa poliit- ja sotsiaalfilosoofiale.   Nad tahtsid täielikult muuta ka ühiskonda nii, nagu seda varem oli teinud teadusrevolutsioon.

loe edasi +

Paastuaja esimene pühapäev esmaspäev, 18. veebruar 2013

satan11.jpg

Kurat on olemas. Ta on vägagi tõeline ning ülimalt ohtlik. Tänasest evangeeliumist loeme, kuidas ta Meie Issandat Jeesust Kristust kõrbes kiusas. Kui ta on valmis ahvatlema isegi Jumala Poega, siis ei kohku ta kindlasti tagasi kõiki meid ahvatlemast. Tema ahvatlustel on üksainus siht: meelitada meid pattu tegema.

loe edasi +

Püha Pius X Vennaskonna peamaja pressiteade neljapäev, 14. veebruar 2013

Diritto_CANINOCO_E_PAPA1_-_Copy.jpg

Püha Pius X Vennaskonnani on jõudnud ootamatu teadaanne paavst Benediktus XVI tagasiastumisest, mis jõustub käesoleva aasta 28. veebruari õhtul. Vaatamata õpetuslikele erimeelsustele, mis aastatel 2009-2011 toimunud teoloogiliste läbirääkimiste käigus endiselt ilmnesid, ei unusta Püha Pius X Vennaskond, et paavstil oli julgust meelde tuletada tõsiasja, et traditsioonilist Missat pole kunagi tühistatud, ja kõrvaldada Vennaskonna piiskoppidelt kanoonilised sanktsioonid, mis neile pärast nende 1988. aasta piiskopiks pühitsemist peale pandi.

loe edasi +

Peame saama pühamaks pühapäev, 3. veebruar 2013

BlaineWilson581_-_Copy.jpg

Täna näeme me taas violetseid ornaate, sest käes on eelpaastuaeg ehk Septuagesima-aeg, mis on ettevalmistus Suureks Paastuks. Nüüd on Ülestõusmispühani jäänud kuuskümmend päeva ja Suure Paastu alguseni kõigest kaks nädalat. Tuhkapäev on 13. veebruaril. Näib, et alles äsja lõppesid Jõulud, ja juba hakkabki kätte jõudma Suure Paastu aeg. Kuid sel aastal saabuvad Suur Paast ja Ülestõusmispüha väga vara. Miks nii? Kuidas Kirik otsustab, millal on Ülestõusmispüha?

loe edasi +

Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad pühapäev, 20. jaanuar 2013

Paul_-_Copy_.jpg

Sel ajal aastas soovivad Kirik ja liturgia, et me mediteeriksime Jeesuse Kristuse elu esimese kolmekümne aasta üle. Kolmkümmend aastat elas Meie Issand ja Päästja alandlikus kuulekuses pühale Joosepile ja Õnnistatud Neitsi Maarjale väikses Naatsareti külakeses. Seal, selles väikeses ja tähtsusetus külakeses, tegi Ta tööd lihtsa puusepana. Teda peeti üksnes tavaliseks meheks, tavaliseks puusepaks, kes teeb oma tööd. Aga tegelikult oli Ta Päästja, Messias, Jumal ise

loe edasi +

Uueks aastaks laupäev, 29. detsember 2012

Vaade krutsifiksiga

Aasta lõpp on paljuski tähenduslik. Algas uus kirikuaasta, mille paavst Benedictus XVI on kuulutanud Usu Aastaks. Samuti algab tinglikus mõttes uus etapp ka ilmalikus ja praktilises elus. Seetõttu on hea tuletada meelde mõningaid olulisemaid punkte, et sammuda läbi uue aasta klaari katoliikliku vaimu ja otsustavusega. Järgnevalt siis mõned põhimõtted, mis meid selles aitavad.

loe edasi +

Au olgu Jumalale kõrges reede, 28. detsember 2012

champaigne21.jpg

. (Lk 2,8-13) “Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.

loe edasi +