Hävitades vabadust vabaduse nimel: paavst Leo XIII hoiatus liberalismi kui tõelise vabaduse vaenlase kohta kolmapäev, 20. veebruar 2013

LeoXIII1__.jpg

Modernistlikke, nii-öelda valgustusaja filosoofe ning Euroopa 17. ja 18. sajandi modernistlikku filosoofiat üldisemalt mõjutas tugevasti neile eelnenud teadusrevolutsioon. 16. ja 17. sajandi teadusrevolutsioon muutis täielikult seda, kuidas eurooplased mõistsid nii füüsilist reaalsust kui ka universumit ennast. Modernistlikud ja valgustusaja filosoofid soovisid rakendada teadusrevolutsiooni põhimõtteid ja meetodeid Euroopa poliit- ja sotsiaalfilosoofiale.   Nad tahtsid täielikult muuta ka ühiskonda nii, nagu seda varem oli teinud teadusrevolutsioon.

loe edasi +

Paastuaja esimene pühapäev esmaspäev, 18. veebruar 2013

satan11.jpg

Kurat on olemas. Ta on vägagi tõeline ning ülimalt ohtlik. Tänasest evangeeliumist loeme, kuidas ta Meie Issandat Jeesust Kristust kõrbes kiusas. Kui ta on valmis ahvatlema isegi Jumala Poega, siis ei kohku ta kindlasti tagasi kõiki meid ahvatlemast. Tema ahvatlustel on üksainus siht: meelitada meid pattu tegema.

loe edasi +

Püha Pius X Vennaskonna peamaja pressiteade neljapäev, 14. veebruar 2013

Diritto_CANINOCO_E_PAPA1_-_Copy.jpg

Püha Pius X Vennaskonnani on jõudnud ootamatu teadaanne paavst Benediktus XVI tagasiastumisest, mis jõustub käesoleva aasta 28. veebruari õhtul. Vaatamata õpetuslikele erimeelsustele, mis aastatel 2009-2011 toimunud teoloogiliste läbirääkimiste käigus endiselt ilmnesid, ei unusta Püha Pius X Vennaskond, et paavstil oli julgust meelde tuletada tõsiasja, et traditsioonilist Missat pole kunagi tühistatud, ja kõrvaldada Vennaskonna piiskoppidelt kanoonilised sanktsioonid, mis neile pärast nende 1988. aasta piiskopiks pühitsemist peale pandi.

loe edasi +

Peame saama pühamaks pühapäev, 3. veebruar 2013

BlaineWilson581_-_Copy.jpg

Täna näeme me taas violetseid ornaate, sest käes on eelpaastuaeg ehk Septuagesima-aeg, mis on ettevalmistus Suureks Paastuks. Nüüd on Ülestõusmispühani jäänud kuuskümmend päeva ja Suure Paastu alguseni kõigest kaks nädalat. Tuhkapäev on 13. veebruaril. Näib, et alles äsja lõppesid Jõulud, ja juba hakkabki kätte jõudma Suure Paastu aeg. Kuid sel aastal saabuvad Suur Paast ja Ülestõusmispüha väga vara. Miks nii? Kuidas Kirik otsustab, millal on Ülestõusmispüha?

loe edasi +

Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad pühapäev, 20. jaanuar 2013

Paul_-_Copy_.jpg

Sel ajal aastas soovivad Kirik ja liturgia, et me mediteeriksime Jeesuse Kristuse elu esimese kolmekümne aasta üle. Kolmkümmend aastat elas Meie Issand ja Päästja alandlikus kuulekuses pühale Joosepile ja Õnnistatud Neitsi Maarjale väikses Naatsareti külakeses. Seal, selles väikeses ja tähtsusetus külakeses, tegi Ta tööd lihtsa puusepana. Teda peeti üksnes tavaliseks meheks, tavaliseks puusepaks, kes teeb oma tööd. Aga tegelikult oli Ta Päästja, Messias, Jumal ise

loe edasi +

Uueks aastaks laupäev, 29. detsember 2012

Vaade krutsifiksiga

Aasta lõpp on paljuski tähenduslik. Algas uus kirikuaasta, mille paavst Benedictus XVI on kuulutanud Usu Aastaks. Samuti algab tinglikus mõttes uus etapp ka ilmalikus ja praktilises elus. Seetõttu on hea tuletada meelde mõningaid olulisemaid punkte, et sammuda läbi uue aasta klaari katoliikliku vaimu ja otsustavusega. Järgnevalt siis mõned põhimõtted, mis meid selles aitavad.

loe edasi +

Au olgu Jumalale kõrges reede, 28. detsember 2012

champaigne21.jpg

. (Lk 2,8-13) “Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.

loe edasi +

Hiljutise katsumuse kasulik õppetund reede, 7. detsember 2012

piiskop Galeretta

Piiskop Alfonso de Galarreta pidas ettekande laupäeval, 13. oktoobril 2012 Prantsusmaal Villepreux‘ Traditsioonipäevadel, kus ta analüüsis Püha Pius X Vennaskonna suhete seisu Roomaga.

loe edasi +

Vabaduse hävitamine vabaduse loosungi all esmaspäev, 3. detsember 2012

portrait_large1_-_Copy.jpg

Usutlus isa Niklaus Pflugeriga : « Oleme alguses tagasi » pühapäev, 25. november 2012

Isa Pfluger

Usutlus isa Niklaus Pflugeri, P. Pius X Vennaskonna kindralülema I assistendiga Vennaskonna praeguse olukorra küsimustes.

loe edasi +