Kodanikuühiskond & ühiskondlikud voorused teisipäev, 9. aprill 2013

Restorations_021_.jpg
Loengud väärtustest, mis on vajalikud terve ja inimliku kodanikuühiskonna hoidmiseks.
Tallinna Katariina kirikus 20. aprillil 2013 AD loe edasi +

Lumen Christi gloriose resurgentis esmaspäev, 1. aprill 2013

“Lumen Christi gloriose resurgentis, dissipet tenebras cordis et mentis.” (“Hajutagu kirkuses üles tõusnud Kristuse valgus südame ja meele pimedus”). Need on sõnad pühast liturgiast enne paasaküünla õnnistamist Ülestõusmispüha vigiili ajal.

loe edasi +

FSSPXi peamaja kommünikee paavst Franciscuse valimise puhul neljapäev, 14. märts 2013

Uus paavst
Paavst Franciscuse valimisega seoses palub P. Pius X Vennaskond kõigeväelist Jumalat, et Ta annaks uuele Ülemkarjasele raske koorma kandmiseks vajalikud armud.

Et uus paavst võiks jumaliku ettehoolduse toel „kinnitada vendi usus“[1] selle meelevallaga, mida kuulutas püha Pius X oma pontifikaadi alguses:
loe edasi +

Peetruse tool on tühi pühapäev, 3. märts 2013

COA_sede_vacante_San_Giovanni_in_Laterano_2006-09-072.jpg

Kallid Jeesusesse Kristusesse uskujad!

Nagu teate, ei ole meie pühal Katoliku Kirikul praegu paavsti. On “sede vacante” aeg (Peetruse tool on tühi). Paavst Benediktus XVI viimane päev paavstina oli neljapäev, 28. veebruar. Meie, traditsioonilised katoliiklased, tunnustame ja täname paavst Benediktust kõige eest, mida ta püha Katoliku Kiriku heaks tegi.

loe edasi +

Noveen Ülemkarjase valimise eest – 1.-9. märts 2013 neljapäev, 28. veebruar 2013

Vapp

Uue Ülemkarjase valimise eel kutsub Püha Pius X Vennaskonna kindralülem piiskop Bernard Fellay kõiki preestreid ja usklikke 1.-9. märtsini noveeni palvetades taevaseid arme paluma. Noveen koosneb Veni Creator Spiritus’est, Ülemkarjase valimise votiivmissa päevapalvest ning kolmest invokatsioonist. Et kõik sellest noveenist osa saaksid võtta, on need palved siin toodud.

loe edasi +

Hävitades vabadust vabaduse nimel: paavst Leo XIII hoiatus liberalismi kui tõelise vabaduse vaenlase kohta kolmapäev, 20. veebruar 2013

LeoXIII1__.jpg

Modernistlikke, nii-öelda valgustusaja filosoofe ning Euroopa 17. ja 18. sajandi modernistlikku filosoofiat üldisemalt mõjutas tugevasti neile eelnenud teadusrevolutsioon. 16. ja 17. sajandi teadusrevolutsioon muutis täielikult seda, kuidas eurooplased mõistsid nii füüsilist reaalsust kui ka universumit ennast. Modernistlikud ja valgustusaja filosoofid soovisid rakendada teadusrevolutsiooni põhimõtteid ja meetodeid Euroopa poliit- ja sotsiaalfilosoofiale.   Nad tahtsid täielikult muuta ka ühiskonda nii, nagu seda varem oli teinud teadusrevolutsioon.

loe edasi +

Paastuaja esimene pühapäev esmaspäev, 18. veebruar 2013

satan11.jpg

Kurat on olemas. Ta on vägagi tõeline ning ülimalt ohtlik. Tänasest evangeeliumist loeme, kuidas ta Meie Issandat Jeesust Kristust kõrbes kiusas. Kui ta on valmis ahvatlema isegi Jumala Poega, siis ei kohku ta kindlasti tagasi kõiki meid ahvatlemast. Tema ahvatlustel on üksainus siht: meelitada meid pattu tegema.

loe edasi +

Püha Pius X Vennaskonna peamaja pressiteade neljapäev, 14. veebruar 2013

Diritto_CANINOCO_E_PAPA1_-_Copy.jpg

Püha Pius X Vennaskonnani on jõudnud ootamatu teadaanne paavst Benediktus XVI tagasiastumisest, mis jõustub käesoleva aasta 28. veebruari õhtul. Vaatamata õpetuslikele erimeelsustele, mis aastatel 2009-2011 toimunud teoloogiliste läbirääkimiste käigus endiselt ilmnesid, ei unusta Püha Pius X Vennaskond, et paavstil oli julgust meelde tuletada tõsiasja, et traditsioonilist Missat pole kunagi tühistatud, ja kõrvaldada Vennaskonna piiskoppidelt kanoonilised sanktsioonid, mis neile pärast nende 1988. aasta piiskopiks pühitsemist peale pandi.

loe edasi +

Peame saama pühamaks pühapäev, 3. veebruar 2013

BlaineWilson581_-_Copy.jpg

Täna näeme me taas violetseid ornaate, sest käes on eelpaastuaeg ehk Septuagesima-aeg, mis on ettevalmistus Suureks Paastuks. Nüüd on Ülestõusmispühani jäänud kuuskümmend päeva ja Suure Paastu alguseni kõigest kaks nädalat. Tuhkapäev on 13. veebruaril. Näib, et alles äsja lõppesid Jõulud, ja juba hakkabki kätte jõudma Suure Paastu aeg. Kuid sel aastal saabuvad Suur Paast ja Ülestõusmispüha väga vara. Miks nii? Kuidas Kirik otsustab, millal on Ülestõusmispüha?

loe edasi +

Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad pühapäev, 20. jaanuar 2013

Paul_-_Copy_.jpg

Sel ajal aastas soovivad Kirik ja liturgia, et me mediteeriksime Jeesuse Kristuse elu esimese kolmekümne aasta üle. Kolmkümmend aastat elas Meie Issand ja Päästja alandlikus kuulekuses pühale Joosepile ja Õnnistatud Neitsi Maarjale väikses Naatsareti külakeses. Seal, selles väikeses ja tähtsusetus külakeses, tegi Ta tööd lihtsa puusepana. Teda peeti üksnes tavaliseks meheks, tavaliseks puusepaks, kes teeb oma tööd. Aga tegelikult oli Ta Päästja, Messias, Jumal ise

loe edasi +