Kas FSSPXi tunnustamine tähendab Kirikukogu kahtluse alla seadmist? neljapäev, 3. mai 2012

SSPX-USA1.gif
Hiljutises meediamöllus piiskop Fellay oodatud (ning nüüdseks Usudoktriini Kongregatsioonile esitatud) Õpetuslikku Preambulit puudutava teise vastuse ümber on üks märkimisväärne asjaolu. Paljud ajakirjanikud on mõistnud, et sellel FSSPXi puudutaval sündmusel on sügav tähendus tervele Kirikule, nimetades seda «ajalooliseks hetkeks», mis on «Kirikule ülioluline», ning koguni «pöördepunktiks», millel on katoliiklikule maailmale pikaajaline mõju. loe edasi +

Kommünikee Püha Pius X Vennaskonna Peamajast neljapäev, 29. märts 2012

communique_11.jpg

Püha Pius X Vennaskonna kindralülem piiskop Bernard Fellay on pärast kokkusaamist Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti kardinal William Levadaga 16. märtsil 2012 kutsunud usklikke tungivalt üles kahekordistama innukust palves ja heldust ohvrite toomisel neil Paastuaja pühadel päevadel ning ka nädalatel, mis järgnevad Ülestõusmispühale, et sünniks üksnes Jumala tahtmine, nagu andis eeskuju meie Issand Jeesus Kristus Ketsemani aias: non mea voluntas, sed tua fiat

loe edasi +

Püha Tooli pressibüroo kommünikee: Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti ja P. Pius X Vennaskonna kindralülema kohtumine neljapäev, 29. märts 2012

Tema Eminentsi kardinal William Levada, Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti ja paavstliku komisjoni Ecclesia Dei presidendi ning P. Pius X Vennaskonna kindralülema, Tema Ekstsellentsi piiskop Bernard Fellay kohtumisel 14. septembril 2011 anti viimasele üle Õpetuslik Preambul koos Sissejuhatava märkusega kui peamine alus Püha Tooliga täieliku leppimise saavutamiseks. See määratles mõningad katoliku doktriini tõlgendamise õpetuslikud põhimõtted ja kriteeriumid, mis on tarvilikud, et tagada ustavus Kiriku Õpetusametile ja sentire cum Ecclesia’le.

loe edasi +

Püha Pius X Vennaskond: Roomas uuritakse piiskop Fellay vastust kardinal Levadale teisipäev, 7. veebruar 2012

fellay082610_lour1.jpg
Benedictus XVI võttis 27. jaanuaril Vatikanis vastu Usudoktriini Kongregatsiooni (CDF) plenaarassambleest osavõtjad. Selle president, kardinal William Joseph Levada märkis sündmuse puhul, et paavstlik komisjon Ecclesia Dei « täidab tähtsat ülesannet ning jälgib Püha Pius X Vennaskonnaga toimuva dialoogi arengut » tihedas koostöös tema juhitava ametiga. loe edasi +

Intervjuu piiskop Bernard Fellayga: P. Pius X Vennaskond ja õpetuslik preambul reede, 16. detsember 2011

mgr_fellay_11_.jpg

Miks on kardinal Levada poolt teile 14. septembril antud õpetuslik preambul endiselt ümbritsetud nii suure saladuselooriga, seda nii Usudoktriini Kongregatsiooni kui ka P. Pius X Vennaskonna poolt? Mida varjab see vaikimine Traditsioonile ustavate preestrite ja usklike eest?

Säärane diskreetsus on tavaline kõigi oluliste läbirääkimiste puhul; see tagab toimuva tõsiduse. Meile antud õpetuslik preambul on nimelt dokument, mida saab selgitada ja muuta, nagu sellele lisatud kaaskiri osutab.

loe edasi +

Petitsioon paavst Benedictus XVI-le Vatikani II kirikukogu põhjalikumaks uurimiseks neljapäev, 1. detsember 2011

concile_11.jpg

Kõrgeimale Ülemkarjasele Benedictus XVI-le, et ta sooviks algatada Vatikani II pastoraalse kirikukogu põhjalikuma uurimise.

Püha Isa! Monsenjöör Brunero Gherardini, Prato piiskopkonna preester ja Püha Peetruse Basiilika kanoonik, keda tuntakse hästi kui Paavstliku Lateraani ülikooli endist eklesioloogia professorit ning Itaalia teoloogide dekaani, kirjutas Teie Pühadusele 2009. aastal väga lugupidava ja tungiva petitsiooni, kutsudes üles algatama Vatikani II kirikukogu dokumentide üle läbimõeldud ja avalikku kriitilist arutelu. Seda toetas 2010. aastal ka Roberto de Mattei, Rooma Euroopa Ülikooli kirikuloo ja kristluse ajaloo professor ning Riikliku Teadusnõukogu asepresident.

loe edasi +

Kolm suurt pühakut kolmapäev, 19. oktoober 2011

StFrancisbirds1.jpg

1. Meie, katoliiklased, pühitsesime hiljaaegu kolme tähelepanuväärse pühaku pühi. Suure paavst püha Pius X püha oli septembrikuus, püha Jeesuslapse Teresa püha oli oktoobrikuu kolmandal ning Püha Assisi Franciscuse püha oktoobri neljandal päeval. Need on kolm väga suurt pühakut. Et need pühakud on meile sellised pühad eeskujud, mõtisklegem täna nende rohkete vooruste üle.

loe edasi +

Intervjuu piiskop Bernard Fellay'ga pärast kohtumist kardinal William Levadaga teisipäev, 4. oktoober 2011

mgrfellay_11-300x2061.jpg

14.09.2011

Pärast 14. septembril 2011 kell 10.00 Vatikanis toimunud kohtumist piiskop Bernard Fellay ja tema kahe assistendi ning Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti kardinal William Levada vahel vastas P. Pius X Vennaskonna kindralülem meie küsimustele [DICI lugejate jaoks]. Kuidas kohtumine kulges?

loe edasi +

Püha Tooli pressiteade: Usudoktriini Kongregatsiooni ja FSSPX vaheline kohtumine teisipäev, 4. oktoober 2011

vatican_flag2251.jpg

VATIKAN, 14. sept 2011 (VIS) – Täna keskpäeval avaldas Püha Tooli Pressibüroo P. Pius X Vennaskonna olukorda puudutava järgmise teadaande:

loe edasi +

Armastus ja ohver käivad alati käsikäes teisipäev, 6. september 2011

Take-Up-Your-Cross1.jpg

Tänases evangeeliumis hoiatab meie Issand Jeesus Kristus meid vaimse leiguse eest ja manitseb oma maailma tulemist kõrgemalt hindama. Ta tuletab meile meelde, et Tema on see suur tõotatu ja suur oodatu, keda Vana Testamendi patriarhid, prohvetid ja kuningad on üle nelja tuhande aasta näha igatsenud. Peame selle eest väga tänulikud olema ja mitte kunagi võtma seda enesestmõistetavana.

loe edasi +