Roospärja-ristikäik - 11,5 milj. roosipärga neljapäev, 5. juuli 2012

Roosipärja-ristikäik

Nelipühal lõppes 2011. aasta Ülestõusmispühadega alanud ja seega veidi üle aasta kestnud Roosipärja-ristikäik, mille kolmeks intentsiooniks olid esiteks, et Kirik teda lähiaegadel pitsitavast kurjusest päästetud saaks; et toimuks Venemaa pühitsemine p. Neitsi Maarja Immakulaatsele Südamele; ning et tema Immakulaatse Südame triumf peatselt saabuks. 

loe edasi +

Bernard Fellay intervjuu suhetest Roomaga teisipäev, 12. juuni 2012

Fellai
DICI: Kas tunnete muret Rooma-poolse vastuse viibimise pärast, kuna tänu sellele võivad P. Pius X Vennaskonna kanoonilise tunnustamise vastased hakata preestrite ja usklike seas Vennaskonna suhtes negatiivset meelestatust tekitama?

Piiskop Fellay: Kõik on Jumala kätes. Usaldan kõik hea Issanda ja Tema jumaliku Ettenägevuse hoolde. Tema teab, kuidas kõike, ka viivitusi, parimal viisil nende hüvanguks korraldada, kes Teda armastavad.
loe edasi +

Poola intellektuaalide petitsioon Vatikani II Kirikukogu põhjalikumaks uurimiseks neljapäev, 7. juuni 2012

vaticanII1.jpg
24. septembril 2011 saatis enam kui 50 Itaalia intellektuaali Benedictus XVI-le petitsiooni Vatikani II kirikukogu põhjalikumaks läbivaatamiseks. Hiljuti, 5. aprillil 2012, saatsid Poola intellektuaalid Pühale Isale uue petitsiooni, eesmärgiga uuesti läbi uurida Vatikani II Kirikukogu poolt liikvele pandud religioosse vabaduse, oikumenismi ja kollegiaalsuse küsimused. loe edasi +

Kas FSSPXi tunnustamine tähendab Kirikukogu kahtluse alla seadmist? neljapäev, 3. mai 2012

SSPX-USA1.gif
Hiljutises meediamöllus piiskop Fellay oodatud (ning nüüdseks Usudoktriini Kongregatsioonile esitatud) Õpetuslikku Preambulit puudutava teise vastuse ümber on üks märkimisväärne asjaolu. Paljud ajakirjanikud on mõistnud, et sellel FSSPXi puudutaval sündmusel on sügav tähendus tervele Kirikule, nimetades seda «ajalooliseks hetkeks», mis on «Kirikule ülioluline», ning koguni «pöördepunktiks», millel on katoliiklikule maailmale pikaajaline mõju. loe edasi +

Kommünikee Püha Pius X Vennaskonna Peamajast neljapäev, 29. märts 2012

communique_11.jpg

Püha Pius X Vennaskonna kindralülem piiskop Bernard Fellay on pärast kokkusaamist Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti kardinal William Levadaga 16. märtsil 2012 kutsunud usklikke tungivalt üles kahekordistama innukust palves ja heldust ohvrite toomisel neil Paastuaja pühadel päevadel ning ka nädalatel, mis järgnevad Ülestõusmispühale, et sünniks üksnes Jumala tahtmine, nagu andis eeskuju meie Issand Jeesus Kristus Ketsemani aias: non mea voluntas, sed tua fiat

loe edasi +

Püha Tooli pressibüroo kommünikee: Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti ja P. Pius X Vennaskonna kindralülema kohtumine neljapäev, 29. märts 2012

Tema Eminentsi kardinal William Levada, Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti ja paavstliku komisjoni Ecclesia Dei presidendi ning P. Pius X Vennaskonna kindralülema, Tema Ekstsellentsi piiskop Bernard Fellay kohtumisel 14. septembril 2011 anti viimasele üle Õpetuslik Preambul koos Sissejuhatava märkusega kui peamine alus Püha Tooliga täieliku leppimise saavutamiseks. See määratles mõningad katoliku doktriini tõlgendamise õpetuslikud põhimõtted ja kriteeriumid, mis on tarvilikud, et tagada ustavus Kiriku Õpetusametile ja sentire cum Ecclesia’le.

loe edasi +

Püha Pius X Vennaskond: Roomas uuritakse piiskop Fellay vastust kardinal Levadale teisipäev, 7. veebruar 2012

fellay082610_lour1.jpg
Benedictus XVI võttis 27. jaanuaril Vatikanis vastu Usudoktriini Kongregatsiooni (CDF) plenaarassambleest osavõtjad. Selle president, kardinal William Joseph Levada märkis sündmuse puhul, et paavstlik komisjon Ecclesia Dei « täidab tähtsat ülesannet ning jälgib Püha Pius X Vennaskonnaga toimuva dialoogi arengut » tihedas koostöös tema juhitava ametiga. loe edasi +

Intervjuu piiskop Bernard Fellayga: P. Pius X Vennaskond ja õpetuslik preambul reede, 16. detsember 2011

mgr_fellay_11_.jpg

Miks on kardinal Levada poolt teile 14. septembril antud õpetuslik preambul endiselt ümbritsetud nii suure saladuselooriga, seda nii Usudoktriini Kongregatsiooni kui ka P. Pius X Vennaskonna poolt? Mida varjab see vaikimine Traditsioonile ustavate preestrite ja usklike eest?

Säärane diskreetsus on tavaline kõigi oluliste läbirääkimiste puhul; see tagab toimuva tõsiduse. Meile antud õpetuslik preambul on nimelt dokument, mida saab selgitada ja muuta, nagu sellele lisatud kaaskiri osutab.

loe edasi +

Petitsioon paavst Benedictus XVI-le Vatikani II kirikukogu põhjalikumaks uurimiseks neljapäev, 1. detsember 2011

concile_11.jpg

Kõrgeimale Ülemkarjasele Benedictus XVI-le, et ta sooviks algatada Vatikani II pastoraalse kirikukogu põhjalikuma uurimise.

Püha Isa! Monsenjöör Brunero Gherardini, Prato piiskopkonna preester ja Püha Peetruse Basiilika kanoonik, keda tuntakse hästi kui Paavstliku Lateraani ülikooli endist eklesioloogia professorit ning Itaalia teoloogide dekaani, kirjutas Teie Pühadusele 2009. aastal väga lugupidava ja tungiva petitsiooni, kutsudes üles algatama Vatikani II kirikukogu dokumentide üle läbimõeldud ja avalikku kriitilist arutelu. Seda toetas 2010. aastal ka Roberto de Mattei, Rooma Euroopa Ülikooli kirikuloo ja kristluse ajaloo professor ning Riikliku Teadusnõukogu asepresident.

loe edasi +

Kolm suurt pühakut kolmapäev, 19. oktoober 2011

StFrancisbirds1.jpg

1. Meie, katoliiklased, pühitsesime hiljaaegu kolme tähelepanuväärse pühaku pühi. Suure paavst püha Pius X püha oli septembrikuus, püha Jeesuslapse Teresa püha oli oktoobrikuu kolmandal ning Püha Assisi Franciscuse püha oktoobri neljandal päeval. Need on kolm väga suurt pühakut. Et need pühakud on meile sellised pühad eeskujud, mõtisklegem täna nende rohkete vooruste üle.

loe edasi +