Püha Lootuse Jumalaema, palu meie pöördumise eest! esmaspäev, 15. august 2011

O.L_Of_Holy_Hope_2.JPG

 .

Mõne nädala pärast toimub meie väike palverännak Ristimäele, uue kabeli sisseõnnistamine Šiauliais ning Vennaskonna apostolaadi ja töö pühitsemine Leedus, Lätis ja Eestis meie Püha Lootuse Jumalaemale. Seepärast mõtisklegem täna lootuse vooruse üle ja kauni pühendumise üle Püha Lootuse Jumalaemale.

loe edasi +

Liturgia teisipäev, 2. august 2011

SSPX1.jpg
Mis on liturgia? Meie, katoliiklaste jaoks tähendab liturgia avalikku, välist ja nähtavat kummardamist, mida Kristuse Müstiline Ihu osutab kõikvõimsale Jumalale.Liturgia on Jumala kummardamine Kristuse Müstilise Ihu poolt. Paavst Pius XII meenutab meile oma entsüklikas "Mediat loe edasi +

Püha Lootuse Emanda noveen esmaspäev, 25. juuli 2011

Püha Lootuse Emand

21. augustil toimub Leedus Šiauliais järjekordse kabeli avamine ja sissepühitsemine Vennaskonna poolt. Selle raames toimub ka Eesti, Läti ja Leedu pühitsemine Neitsi Maarjale kui Püha Lootuse Emandale.

Selleks paluvad preestrid palvetada 21. augustini iga päev Püha Lootuse Emanda noveeni. Noveen koosneb kolmest Ave Mariast, igaühe lõpus palvetatakse "O Maria, Regina sanctae spei, converte nos!". Kutsume kõiki inimesi üles seda noveeni lugema!

Ühtlasi läheb ka Eestist grupp Šiauliaisse. Neil, kes soovivad Leetu kaasa tulla kabeli pühitsemisele ja Baltimaade pühitsemisele Püha Lootuse Emandale, palume võtta ühendust meili teel info(ät)fsspx.ee

loe edasi +

Viies käsk kolmapäev, 20. juuli 2011

tLuk0503Dore_JesusPreachingAtTheSeaOfGalilee1.jpg

Meie Issand Jeesus Kristus õpetas meile, et meie elu peavad valitsema kaks tähtsat käsku: 1. armasta Jumalat üle kõige ning 2. armasta ja kohtle ligimest nagu iseennast. Tänases evangeeliumis räägib meie Issand Jeesus Kristus meile lähemalt ligimesearmastusest.

loe edasi +

Ainus tõeline kristlik religioon kolmapäev, 20. juuli 2011

imagesCAIUGN6Z.jpg

Roomakatoliku Kirik võib ainukesena oma pärinemises, õpetuses ja usus minna 2000 aastat tagasi Meie Issanda Jeesuse Kristuse enda ja Tema 12 apostlini. Ühelgi teisel religioonil ei ole sellist traditsiooni, sellest katkematut järgnevust, sellist ajaloolist õigusjärglust ja ustavust Jeesusele Kristusele ja Tema 12 apostlile.

loe edasi +

Jeesuse Pühima Südame pühal teisipäev, 5. juuli 2011

SacredSm1_.jpg

Meie Pühim Issand Jeesus Kristus on Hea Karjane. Ta on karjane, kes annab elu oma lammaste eest. Ta on karjane, kes läheb otsima lambaid, kes on eksinud vooruse rajalt patu pimedusse. Tänane evangeelium tuletab meile meelde Kristuse palavat soovi päästa patuseid. See tuletab meile meelde Tema igatsust aidata patused välja nende pattude kurbusest ja tuua nad Tema sõpruses leitava õnne juurde. See tuletab meile meelde ka tohutut õnne, mida kõik pühakud ja inglid tunnevad ühe patuse pöördumisest. Sellesama õpetuse leiame ka pühal, mida tähistasime reedel – Jeesuse Pühima Südame pühal.

loe edasi +

Tõeline pühendumine Neitsi Maarjale teisipäev, 5. juuli 2011

Mary of Fatima

Püha Louis de Montfort, suur Maarja apostel, tuletab igale katoliiklasele meelde, et me oleme siin maa peal selleks, et (1) kasvada pühaduses ja (2) otsida Taevast. Pühaduses kasvamises või Taeva igatsemises ja otsimises ei saa me toetuda oma loomulikule tugevusele ega pingutustele. Pühaks saamine ja Taeva otsimine ei ole loomulik, vaid midagi üleloomulikku. Need on üleloomulikud eesmärgid.

loe edasi +

Pühim Kolmainsus neljapäev, 23. juuni 2011

Holy Trinity

Püha liturgia on viinud meid meie Issanda Jeesuse Kristuse Ülestõusmisest läbi Tema Taevamineku Püha Vaimu laskumiseni Kiriku üle Nelipühal. Jeesus Kristus valitseb nüüd koos Isaga ja Püha Vaimuga ühe Jumalana kolmes jumalikus Isikus. Seepärast tahab Kirik, et me sel pühapäeval mõtiskleksime Pühima Kolmainsuse elu ja müsteeriumi üle.

loe edasi +

Jeesuse Taevasseminemine teisipäev, 7. juuni 2011

Jeesus

1. Ülestõusmisaja nelikümmend päeva lõppesid Jeesuse Taevasseminemise pühaga. Taevasseminemise püha Missal nägime me, kuidas paasaküünal, mis kujutas ülestõusnud Issandat meie keskel, kustutati pärast Evangeeliumi lugemist.

2. Küünla kustutamine tähistab Tema minemist üles Taevasse Isa juurde. Nelikümmend päeva oli Ta meie seas, kuid nüüd on Ta läinud auhiilguses oma Isa juurde.

loe edasi +

FSSPX kindralülema mgr. Bernard Fellay kiri sõpradele ja heategijatele pühapäev, 29. mai 2011

Piiskop Fellay

Armsad sõbrad ja heategijad!

Uus aasta on valmistanud meile mõningaid üpris ebameeldivaid, et mitte ütelda dramaatilisi üllatusi. Me räägime siin loomulikult sündmustest, mis puudutavad Kirikut, mitte katastroofide jadadest Jaapanis, samuti ka mitte rahutustest araabia maades või Aafrikas, mis loomulikult peaksid igaühele olema hoiatuseks! Kuid kes mõistab neid veel sellest aspektist?

Jah, katastroofid, mis vigastavad ja surmavad hingi, on võrreldamatult kahjutoovamad kui mis tahes loomulik katastroof oma hukkunutega, tragöödiatega ja väga valuliste kannatustega. Kui inimesed hoolitseksid oma hinge eest sama palju kui nad oma ihu eest hoolitsevad, oleks maailma nägu hoopis teistsugune. Ent see, mis õigusega paneb meid vastu tegutsema ja otsima ravi ihulikes vaevades - vahetult tuntava valu tõttu - puudub pea täielikult vaimsel tasandil. Pattu, mis inimkonnale ja igale inimolendile nii palju halba toob, tajutakse väga vähe, ja seetõttu ei otsita ka kohast rohtu selle vastu. Me räägime vaimsest katastroofist: tõepoolest, kuidas võiks teisiti nimetada sündmust, mis nii palju hingi hukatusse viib? Mis ohustab miljonite, et mitte ütelda miljardite hingede pääsemist? 

loe edasi +