Intervjuu piiskop Bernard Fellay'ga pärast kohtumist kardinal William Levadaga teisipäev, 4. oktoober 2011

mgrfellay_11-300x2061.jpg

14.09.2011

Pärast 14. septembril 2011 kell 10.00 Vatikanis toimunud kohtumist piiskop Bernard Fellay ja tema kahe assistendi ning Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti kardinal William Levada vahel vastas P. Pius X Vennaskonna kindralülem meie küsimustele [DICI lugejate jaoks]. Kuidas kohtumine kulges?

loe edasi +

Püha Tooli pressiteade: Usudoktriini Kongregatsiooni ja FSSPX vaheline kohtumine teisipäev, 4. oktoober 2011

vatican_flag2251.jpg

VATIKAN, 14. sept 2011 (VIS) – Täna keskpäeval avaldas Püha Tooli Pressibüroo P. Pius X Vennaskonna olukorda puudutava järgmise teadaande:

loe edasi +

Armastus ja ohver käivad alati käsikäes teisipäev, 6. september 2011

Take-Up-Your-Cross1.jpg

Tänases evangeeliumis hoiatab meie Issand Jeesus Kristus meid vaimse leiguse eest ja manitseb oma maailma tulemist kõrgemalt hindama. Ta tuletab meile meelde, et Tema on see suur tõotatu ja suur oodatu, keda Vana Testamendi patriarhid, prohvetid ja kuningad on üle nelja tuhande aasta näha igatsenud. Peame selle eest väga tänulikud olema ja mitte kunagi võtma seda enesestmõistetavana.

loe edasi +

"Olen teile edasi andnud seda, mida ise olen vastu võtnud" teisipäev, 30. august 2011

Archbishop_Lefebvre1.jpg

Täna soovib meie püha Ema Rooma-Katoliku Kirik, et loeksime ja mõtiskleksime ühe olulise koha üle püha Pauluse esimeses kirjas korintlaste kristlikule kogukonnale. Tänases epistlis tuletab püha Paulus meile meelde kohustust Traditsiooni ustavalt edasi anda.

loe edasi +

Püha Lootuse Jumalaema, palu meie pöördumise eest! esmaspäev, 15. august 2011

O.L_Of_Holy_Hope_2.JPG

 .

Mõne nädala pärast toimub meie väike palverännak Ristimäele, uue kabeli sisseõnnistamine Šiauliais ning Vennaskonna apostolaadi ja töö pühitsemine Leedus, Lätis ja Eestis meie Püha Lootuse Jumalaemale. Seepärast mõtisklegem täna lootuse vooruse üle ja kauni pühendumise üle Püha Lootuse Jumalaemale.

loe edasi +

Liturgia teisipäev, 2. august 2011

SSPX1.jpg
Mis on liturgia? Meie, katoliiklaste jaoks tähendab liturgia avalikku, välist ja nähtavat kummardamist, mida Kristuse Müstiline Ihu osutab kõikvõimsale Jumalale.Liturgia on Jumala kummardamine Kristuse Müstilise Ihu poolt. Paavst Pius XII meenutab meile oma entsüklikas "Mediat loe edasi +

Püha Lootuse Emanda noveen esmaspäev, 25. juuli 2011

Püha Lootuse Emand

21. augustil toimub Leedus Šiauliais järjekordse kabeli avamine ja sissepühitsemine Vennaskonna poolt. Selle raames toimub ka Eesti, Läti ja Leedu pühitsemine Neitsi Maarjale kui Püha Lootuse Emandale.

Selleks paluvad preestrid palvetada 21. augustini iga päev Püha Lootuse Emanda noveeni. Noveen koosneb kolmest Ave Mariast, igaühe lõpus palvetatakse "O Maria, Regina sanctae spei, converte nos!". Kutsume kõiki inimesi üles seda noveeni lugema!

Ühtlasi läheb ka Eestist grupp Šiauliaisse. Neil, kes soovivad Leetu kaasa tulla kabeli pühitsemisele ja Baltimaade pühitsemisele Püha Lootuse Emandale, palume võtta ühendust meili teel info(ät)fsspx.ee

loe edasi +

Viies käsk kolmapäev, 20. juuli 2011

tLuk0503Dore_JesusPreachingAtTheSeaOfGalilee1.jpg

Meie Issand Jeesus Kristus õpetas meile, et meie elu peavad valitsema kaks tähtsat käsku: 1. armasta Jumalat üle kõige ning 2. armasta ja kohtle ligimest nagu iseennast. Tänases evangeeliumis räägib meie Issand Jeesus Kristus meile lähemalt ligimesearmastusest.

loe edasi +

Ainus tõeline kristlik religioon kolmapäev, 20. juuli 2011

imagesCAIUGN6Z.jpg

Roomakatoliku Kirik võib ainukesena oma pärinemises, õpetuses ja usus minna 2000 aastat tagasi Meie Issanda Jeesuse Kristuse enda ja Tema 12 apostlini. Ühelgi teisel religioonil ei ole sellist traditsiooni, sellest katkematut järgnevust, sellist ajaloolist õigusjärglust ja ustavust Jeesusele Kristusele ja Tema 12 apostlile.

loe edasi +

Jeesuse Pühima Südame pühal teisipäev, 5. juuli 2011

SacredSm1_.jpg

Meie Pühim Issand Jeesus Kristus on Hea Karjane. Ta on karjane, kes annab elu oma lammaste eest. Ta on karjane, kes läheb otsima lambaid, kes on eksinud vooruse rajalt patu pimedusse. Tänane evangeelium tuletab meile meelde Kristuse palavat soovi päästa patuseid. See tuletab meile meelde Tema igatsust aidata patused välja nende pattude kurbusest ja tuua nad Tema sõpruses leitava õnne juurde. See tuletab meile meelde ka tohutut õnne, mida kõik pühakud ja inglid tunnevad ühe patuse pöördumisest. Sellesama õpetuse leiame ka pühal, mida tähistasime reedel – Jeesuse Pühima Südame pühal.

loe edasi +