Juuni - 2018 Aprill - 2018
Mai
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Kalendripäev
 • - Püha Joosep
2
Kalendripäev
 • - Püha Athanasius
3
Kalendripäev
 • - Püha Risti leidmise püha
4
Kalendripäev
 • - Jeesuse Pühima Südame reede; Püha Monica; püha Florian
5
Kalendripäev
 • - Püha Pius V; Neitsi Maarja hüvituslaupäev
6
Kalendripäev
 • - Püha Domenico Savio
7
Kalendripäev
 • - Püha Stanislaus
8
9
Kalendripäev
 • - Kristuse Taevasseminemise püha vigiil
10
Kalendripäev
 • - Kristuse Taevasseminemise suurpüha
11
Kalendripäev
 • - Pühad apostlid Filippus ja Jaakobus
12
Kalendripäev
 • - Pühad Nereus, Achilleus, Domitilla ja Pancratius
13
Kalendripäev
 • - Pühapäev pärast Kristuse Taevasseminemise püha
14
Kalendripäev
 • - Püha Bonifatius Tarsusest
15
Kalendripäev
 • - Püha Jean-Baptiste de la Salle
16
Kalendripäev
 • - Püha Johannes Nepomuk, püha Ubaldus
17
Kalendripäev
 • - Püha Pascal Babylon
18
Kalendripäev
 • - Püha Venantius; püha Erik
19
Kalendripäev
 • - Nelipüha vigiil
20
Kalendripäev
 • - Nelipüha
21
Kalendripäev
 • - Teine Nelipüha
22
23
Kalendripäev
 • - Kvatembrikolmapäev; Püha Giovanni Battista de Rossi
24
Kalendripäev
 • - Maarja, Kristlaste Abi püha
25
Kalendripäev
 • - Kvatembrireede; Püha Gregorius VII
26
Kalendripäev
 • - Kvatembrilaupäev; püha Filippo Neri
27
Kalendripäev
 • - Pühima Kolmainsuse püha
28
Kalendripäev
 • - Püha Augustinus Canterburyst
29
Kalendripäev
 • - Püha Maria Magdalena de Pazzi
30
Kalendripäev
 • - Püha Felix
31
Kalendripäev
 • - Kuninganna Maarja püha