Ainus tõeline kristlik religioon kolmapäev, 20. juuli 2011

imagesCAIUGN6Z.jpg

Roomakatoliku Kirik võib ainukesena oma pärinemises, õpetuses ja usus minna 2000 aastat tagasi Meie Issanda Jeesuse Kristuse enda ja Tema 12 apostlini. Ühelgi teisel religioonil ei ole sellist traditsiooni, sellest katkematut järgnevust, sellist ajaloolist õigusjärglust ja ustavust Jeesusele Kristusele ja Tema 12 apostlile.

Kõik teised kristlikud religioonid on mingil moel lahku löönud ainsast pühast katoliiklikust ja apostellikust Kirikust. Jeesus valis 12 apostlit oma jumaliku päritoluga Kiriku esimeseks paavstiks, piiskoppideks ja preestriteks. Ta saatis nad kogu maailma, et pöörata maailm oma ainsasse tõelisesse religiooni.

„Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka.“

Need Meie Issanda Jeesuse Kristuse 12 apostlit, Tema Katoliku Kiriku esimesed piiskopid ja preestrid läksid erinevatele maadele ja jutlustasid Evangeeliumi. Kui nad leidsid Evangeeliumi väärilisi vastuvõtjaid, siis nad pühitsesid nood preestriteks ja piiskoppideks "käte pealepanemise" (ordineerimise) tseremoonia läbi ja asutasid paljudes paikades kristlikke kogukondi. Seejärel suundusid apostlid uutele maadele.

Katoliku Kiriku praegusel paavstil, piiskoppidel ja preestritel on seega ajalooline järjepidevus ja side, mis läheb tagasi 12 apostlini. Erinevad protestantlikud usulahud ei saa seetõttu pretendeerida ajaloolisele järjepidevusele Kristuse ja Tema 12 apostliga. Kõik protestantlikud kirikud on kahjuks eraldunud Ühest Tõelisest Kirikust, sest nad eitavad mõnda katoliku usu tõde.