Viies käsk kolmapäev, 20. juuli 2011

tLuk0503Dore_JesusPreachingAtTheSeaOfGalilee1.jpg

Meie Issand Jeesus Kristus õpetas meile, et meie elu peavad valitsema kaks tähtsat käsku: 1. armasta Jumalat üle kõige ning 2. armasta ja kohtle ligimest nagu iseennast. Tänases evangeeliumis räägib meie Issand Jeesus Kristus meile lähemalt ligimesearmastusest.

loe edasi +

Ainus tõeline kristlik religioon kolmapäev, 20. juuli 2011

imagesCAIUGN6Z.jpg

Roomakatoliku Kirik võib ainukesena oma pärinemises, õpetuses ja usus minna 2000 aastat tagasi Meie Issanda Jeesuse Kristuse enda ja Tema 12 apostlini. Ühelgi teisel religioonil ei ole sellist traditsiooni, sellest katkematut järgnevust, sellist ajaloolist õigusjärglust ja ustavust Jeesusele Kristusele ja Tema 12 apostlile.

loe edasi +

Jeesuse Pühima Südame pühal teisipäev, 5. juuli 2011

SacredSm1_.jpg

Meie Pühim Issand Jeesus Kristus on Hea Karjane. Ta on karjane, kes annab elu oma lammaste eest. Ta on karjane, kes läheb otsima lambaid, kes on eksinud vooruse rajalt patu pimedusse. Tänane evangeelium tuletab meile meelde Kristuse palavat soovi päästa patuseid. See tuletab meile meelde Tema igatsust aidata patused välja nende pattude kurbusest ja tuua nad Tema sõpruses leitava õnne juurde. See tuletab meile meelde ka tohutut õnne, mida kõik pühakud ja inglid tunnevad ühe patuse pöördumisest. Sellesama õpetuse leiame ka pühal, mida tähistasime reedel – Jeesuse Pühima Südame pühal.

loe edasi +

Tõeline pühendumine Neitsi Maarjale teisipäev, 5. juuli 2011

Mary of Fatima

Püha Louis de Montfort, suur Maarja apostel, tuletab igale katoliiklasele meelde, et me oleme siin maa peal selleks, et (1) kasvada pühaduses ja (2) otsida Taevast. Pühaduses kasvamises või Taeva igatsemises ja otsimises ei saa me toetuda oma loomulikule tugevusele ega pingutustele. Pühaks saamine ja Taeva otsimine ei ole loomulik, vaid midagi üleloomulikku. Need on üleloomulikud eesmärgid.

loe edasi +

Pühim Kolmainsus neljapäev, 23. juuni 2011

Holy Trinity

Püha liturgia on viinud meid meie Issanda Jeesuse Kristuse Ülestõusmisest läbi Tema Taevamineku Püha Vaimu laskumiseni Kiriku üle Nelipühal. Jeesus Kristus valitseb nüüd koos Isaga ja Püha Vaimuga ühe Jumalana kolmes jumalikus Isikus. Seepärast tahab Kirik, et me sel pühapäeval mõtiskleksime Pühima Kolmainsuse elu ja müsteeriumi üle.

loe edasi +

Jeesuse Taevasseminemine teisipäev, 7. juuni 2011

Jeesus

1. Ülestõusmisaja nelikümmend päeva lõppesid Jeesuse Taevasseminemise pühaga. Taevasseminemise püha Missal nägime me, kuidas paasaküünal, mis kujutas ülestõusnud Issandat meie keskel, kustutati pärast Evangeeliumi lugemist.

2. Küünla kustutamine tähistab Tema minemist üles Taevasse Isa juurde. Nelikümmend päeva oli Ta meie seas, kuid nüüd on Ta läinud auhiilguses oma Isa juurde.

loe edasi +

FSSPX kindralülema mgr. Bernard Fellay kiri sõpradele ja heategijatele pühapäev, 29. mai 2011

Piiskop Fellay

Armsad sõbrad ja heategijad!

Uus aasta on valmistanud meile mõningaid üpris ebameeldivaid, et mitte ütelda dramaatilisi üllatusi. Me räägime siin loomulikult sündmustest, mis puudutavad Kirikut, mitte katastroofide jadadest Jaapanis, samuti ka mitte rahutustest araabia maades või Aafrikas, mis loomulikult peaksid igaühele olema hoiatuseks! Kuid kes mõistab neid veel sellest aspektist?

Jah, katastroofid, mis vigastavad ja surmavad hingi, on võrreldamatult kahjutoovamad kui mis tahes loomulik katastroof oma hukkunutega, tragöödiatega ja väga valuliste kannatustega. Kui inimesed hoolitseksid oma hinge eest sama palju kui nad oma ihu eest hoolitsevad, oleks maailma nägu hoopis teistsugune. Ent see, mis õigusega paneb meid vastu tegutsema ja otsima ravi ihulikes vaevades - vahetult tuntava valu tõttu - puudub pea täielikult vaimsel tasandil. Pattu, mis inimkonnale ja igale inimolendile nii palju halba toob, tajutakse väga vähe, ja seetõttu ei otsita ka kohast rohtu selle vastu. Me räägime vaimsest katastroofist: tõepoolest, kuidas võiks teisiti nimetada sündmust, mis nii palju hingi hukatusse viib? Mis ohustab miljonite, et mitte ütelda miljardite hingede pääsemist? 

loe edasi +

Jeesus ilmus 40 päeva laupäev, 28. mai 2011

Ülesõusmisküünal

1. Oleme nüüdseks viibinud Paasa-ajas (Ülestõusmisajas) neli nädalat. Oleme ikka veel rõõmsas ja aurikkas Ülestõusmisajas. Peame jätkuvalt vaatlema oma paasaküünalt ning tuletama endale meelde, et Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on saanud võitu patust ja surmast ning tõotab meile ikka igavest elu, kui jääme ustavaks.

loe edasi +

Katoliiklaste vaimulik elu: “Puhastumise tee” teisipäev, 17. mai 2011

Võlvkäik
Iga hing on ainulaadne ning iga hing järgib ka ainukordset teed pühaduse ning Jumalaga ühinemise poole. Siiski valitseb traditsiooniliste katoliku vaimulike autorite seas üldine arvamus, et iga hing läbib Jumalaga ühinemise teel kolm astet. Esimene aste on puhastumise tee; teine on valgustuse tee ning kolmas ühinemise tee. Nii õpetasid karmeliitidest vaimuliku elu meistrid pühad Risti Johannes ning Avila Teresa. loe edasi +

Roosipärja-ristikäik 2011 neljapäev, 12. mai 2011

Roosipärg

1. Püha Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülem piiskop Bernard Fellay on kutsunud kõiki ustavaid katoliiklasi kogu maailmas ühinema, et ohverdada veel üks rahvusvaheline Roosipärja-ristikäik. See on kolmas rahvusvaheline Roosipärja-ristikäik, mis Vennaskond viimase nelja aasta jooksul on ohverdanud.

2. Miks on piiskop Fellay kutsunud kõiki maailma traditsioonilisi katoliiklasi järjekordset Roosipärja-ristikäiku palvetama? Ta soovib, et palvetaksime selle ristikäigu koos: esiteks selle eest, et Kirik päästetaks kurjast, mis teda rõhub või lähimas tulevikus ähvardab; teiseks, et Venemaa pühitsetaks Pärispatuta Südamele, nagu nõudis Meie Fatima Emand; kolmandaks, et Pärispatuta Südame võit saabuks peatselt.

loe edasi +