Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: 19. juuni – püha Juliana Falconieri

Juliana sündis 1270.a. Falconieri aadliperekonnas Firenze lähedal. Ta jäi oma vanemate ainukeseks lapseks, tema isa suri, kui tüdruk veel väga noor oli.

Juba 14-aastaselt otsustas Juliana loobuda abielust. Ta oli püha Alexius Falconieri, kes oli üks serviitide ordu seitsmest pühast asutajast, vennatütar. Nagu serviidid, oli ka Juliana suur Valurikka Jumalaema ja Pühima Altarisakramendi austaja.

U. 1280.a. paiku asutati serviitide ordu naisharu. Juliana sinna ordusse ei astunud, küll aga võttis ta iga päev osa nende tunnipalvetest. Juliana hoolitses ka vaeste ja haigete eest. Tema vaimulikuks isaks oli püha Philippus Benitius, kes oli ka serviitide ordu naisharu asutaja. Püha Philipp Benitius võttis lõpuks ka Juliana ordusse vastu ja ulatas talle serviitide musta ordurüü.

Püha Juliana Falconieri ümber kogunesid naised, kes samuti tundsid soovi sügavama religioosse elu järele. Sellest tekkis 1304.a. serviitide ordu naisharu kolmas ordu, mis sai oma kasutusse Juliana vanemate maja. Juliana jäi kuni oma surmani tertsiaaride ülemaks.

Serviitide tertsiaarid kandsid musta rõivast, millel olid lühikesed käised, et oleks lihtsam füüsili töid teha ja haigeid aidata. Itaalias kutsuti neid seetõttu ka mantellate’deks või ka Maarja teenijannadeks. Tertsiaaride ülemana oli Juliana tuntud sügava palve- ja patukahetsuselu poolest ning eriliselt armastatud oma kangelasliku ligimesearmastuse tõttu.

Kui püha Juliana Falconieri lamas surivoodil, ei olnud tal oma tervise tõttu enam võimalik kommunitseerida, sest haiguse tagajärjel ei saanud ta enam midagi alla neelata. Ta palus seetõttu preestrit, et too asetaks püha Hostia korporaalel südame kohale linaga kaetud rinnal, et ta saaks sellielt viisil osutada oma austust Kristusele Pühimas Altarisakramendis. Preester tegigi nii ja mõned hetked hiljem nägid pühaku ümber kogunenud tertsiaarid ja preester, kuidas püha Hostia Juliana sisse kadus. Sel viisil sai pühak imeliselt viisil enne surma kommunitseerida. Viiv peale seda imet Juliana suri. 19.juunil 1341, kui pühaku surnukeha pesti, avastati tema kehal südame lähedalt Hostia kujutis.

Püha Juliana Falconieri kuulutati pühakuks 1737.a. Tema reliikviad asuvad Firenzes S.Annunziata kirikus ja Roomas S.Marcello kirikus.

Pildil: Püha Juliana Falconieri kuju Roomas Püha Peetruse basiilikas.