Categories
Uncategorized

Liturgia: Tridenti Missa motu proprio on ilmunud! – UUENDATUD

Vatikani pressiteenistus edastas täna ametliku teadaande, et kardinalriigisekretär Tarcisio Bertone andis kolmapäeval, 27. juunil Vatikanis 30-le piiskopile dokumendi, millega paavst lubab kõikidel preestritel ilma piirangute ja kitsendusteta pühitseda Tridenti Missat e. traditsioonilist Missat.

Juba pikka aega on räägitud paavsti soovist eemaldada piirangud Tridenti Missa pühitsemisel, et tuua Kirik välja sügavast kriisist, mille on kaasa toonud II Vatikani kirikukogu modernistlikud ja kahemõttelised ideed ning Uue Missa sisseviimine. Paavst on viimasel ajal aina sagedamini mõista andnud, et tagasipöördumine Traditsiooni ja traditsioonilise Missa juurde on see, mis annab Kirikule tagasi tema vaimse jõu ja moraalse ning usulise autoriteedi.

Kõik 30 piiskoppi üle maailma olid dokumendi kättesaamiseks Rooma kutsutud. Dokumendile, mis käsitleb Missa pühitsemise uut reeglistikku ja peaks kujutama endast liturgia otsustavat uuendamist, anti kaasa ka kaaskiri.

Motu proprio laialijagamise ürituse lõpus tuli paavst isiklikult dokumenti piiskoppidele kätte andma, et rõhutada uue reeglistiku tähtsust, mille sisseviimine on olnud pikka aega tema isiklik soov.

Motu proprio täpsem sisu ei ole hetkel veel teada, mõlemad dokumendid, nii motu proprio ise kui ka kaaskiri avalikustatakse 7. juulil.