Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: 1. juuli – Jeesuse Pühima Vere püha

Jeesuse Pühima Vere püha asetas 1. juulile püha Pius X, 1962. aasta missaali kohaselt on see 1. klassi püha.

Kristuse Veri on meie lunastuse hind. Meie Issanda Pühima Südame ja Tema Pühima Vere vahel on väga olemuslik side. Tema Veri ei valgunud mitte ainult Tema läbitorgatud Südamest ja Tema haavadest, Tema Pühim Veri on ka igal Missal peale Muutmist meie ees altaril karikas.

Kristuse Pühima Vere austamist levitas eriti püha Casper, kes asutas selle tiitli all ka kongregatsiooni. Vennaskonna kaitse all on selle kongregatsiooni naisharu üks klooster – Hinnalise Vere Maarja tütarde klooster Scwarzwaldis Saksamaal on valinud piiskop Fellay oma piiskoplikuks eestkostjaks.

KRISTUSE PÜHIMA VERE LITAANIA

Issand, halasta – Issand, halasta

Kristus, halasta – Kristus, halasta

Issand, halasta – Issand, halasta

Kristus, kuule meid – Kristus, võta meid kuulda

Jumal-Isa taevas – halasta meie peale

Jumal-Poeg, maailma Lunastaja –

Jumal Püha Vaim –

Püha Kolmainus Jumal –

Kristuse, igavese Isa Ainusündinud Poja Veri – päästa meid

Kristuse, lihakssaanud Jumala Sõna Veri –

Kristuse, uue ja igavese Lepingu Veri –

Kristuse Veri, surmaahastuses maha nirisenud –

Kristuse Veri, piitsutamisel valatud –

Kristuse Veri, okaskroonimisel välja voolanud –

Kristuse Veri, Ristil ära valatud –

Kristuse Veri, meie õndsuse lunahind –

Kristuse Veri, milleta pole pattude andeksandmist –

Kristuse Veri, jook pühimas Armulauasakramendis ja hingede puhastus –

Kristuse Veri, halastuse hoovus –

Kristuse Veri, kurjade vaimude võitja –

Kristuse Veri, märtrite vaprus –

Kristuse Veri, usutunnistajate tugevus –

Kristuse Veri, neitsite eluallikas –

Kristuse Veri, ohusolijate tugi –

Kristuse Veri, kannatajate leevendus –

Kristuse Veri, nutjate lohutus –

Kristuse Veri, meeleparandajate lootus –

Kristuse Veri, surijate kergendus –

Kristuse Veri, südamete rahu ja sulnidus –

Kristuse Veri, igavese elu tagatis –

Kristuse Veri, hingede pääste puhastustule sügavusest –

Kristuse Veri, kõige kirkuse ja au vääriline –

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – hoia meid, Issand

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – võta meid kuulda, Issand

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – halasta meie peale


P. Oma Verega oled Sa meid lunastanud, Issand.

K. Ja oled meid Jumala kuningriigi osalisteks teinud.

Palugem. Kõigeväeline Igavene Jumal, kes Sa seadsid oma ainusündinud Poja maailma Lunastajaks ja tahtsid saada lepitatud Tema Vere läbi: palume Sind, lase meil oma õndsuse lunahinda austada ja olla selle väega kaitstud maise elu hädaohtude eest, nii et võiksime selle viljast Taevas igavesti rõõmu tunda, Kristuse, meie Issanda läbi.

K. Aamen.