Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: 17. oktoober – Püha Marguerite Maria Alacoque

Marguerite Maria Alacoque on pühak, kes on eriliselt tuntud Jeesuse Pühima Südame sügava austamise tõttu. Tänu temale seadis Kirik sisse Jeesuse Pühima Südame püha, samuti Jeesuse Pühima Südame reede (iga kuu esimene reede).

P. Marguerite Maria Alacoque sündis 1648. a. Autuni diötseesi külakeses Prantsusmaal. Juba väikse tüdrukuna oli temas näha püüdlust Jumalale pühitsetud elu poole. Noore neiuna astus ta kloostrisse, kus temast sai väga eeskujulik ja sügava palveeluga nunn. Temas oli sügav kannatlikkus, suur ligimesearmastus, sisemine tugevus ja andumine palveelule ning mõtisklusele. Ta oli tuntud ka oma imetegude poolest.

Kristus ilmus pühale Marguerite Mariale mitmeid kordi. 1675. a. ilmumises, mis on nendest ilmumistest kõige tuntum, näitas Jeesus pühakule oma Pühimat Südant, mis leegitses ja oli okaskrooniga ümbritsetud. Ta andis nunnale ülesande levitada Kirikus Tema Pühima Südame austamist, et toodaks lepitust ja hüvitust kõikide solvamiste ja haavamiste eest, mis Tema Pühimale Südamele on tehtud. Samuti ütles Ta pühakule järgmist: „Ma tõotan Sulle, et need, kes minu Pühimat Südant austavad ja teisi sellele üles kutsuvad, saavad ülirikkalike jumalike armude osaliseks”.

Püha Marguerite Maria Alacoque suri 1690. a. ja kuulutati pühakuks paavst Benedictus XV poolt.

Kristuselt pühale Marguerite Maria Alacoque’le antud tõotused nende suhtes, kes Tema Pühimat Südant austavad:

Ma annan neile kõik nende seisuse jaoks vajalikud armud.
Ma kingin rahu nende perekondadele.
Ma lohutan neid kõikides nende kannatustes.
Ma olen neile kindlaim varjupaik nende elus, eriti surmatunnil.
Ma õnnistan rikkalikult kõiki nende ettevõtmisi.
Patused leiavad minu Südames halastuse allika ja lõputu ookeani.
Laisad hinged muutuvad usinaks.
Usinad hinged saavutavad kiiresti suure täiuslikkuse.
Ma õnnistan neid maju, kus on minu Pühima Südame pilt ja kus seda austatakse.
Preestritele annan ma armu ka kõige kangemaid südameid puudutada.
Kõikide nende nimed, kes minu Pühima Südame austamist levitavad, saavad olema kirjutatud minu Südamesse ja need jäävad sinna igavesti.
Minu Südame üliküllases halastuses tõotan ma sulle, et kõikidele, kes üheksa järjestikus kuu esimesel reedel kommunitseerivad, annab minu kõikvõimas armastus hea surma armu, nii et keegi neist ei sure seisundis, milles ei ole armu ega ilma püha sakramendi vastuvõtmiseta; minu Süda on nende viimasel tunnil kindel varjupaik.

Pildi allkiri: Paray-le-Monial’ basiilika, kus Kristus avaldas pühakule oma Pühima Südame saladused.