Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: 8. detsember – Õndsaima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise suurpüha

„Õndsaim Neitsi on tänu erilistele armudele, väljavalimisele kõikvõimsa Jumala poolt ja Jeesuse Kristuse, kogu inimsoo Lunastaja teenetele oma eostumise esimesest hetkest jäänud vabaks igasugusest pärispatu plekist. See õpetus on ilmutatud Jumala poolt ja selle peavad seetõttu kindlalt ja muutumatult võtma vastu kõik usklikud ja uskuma seda dogmat.

Kaitsku Jumal selle eest, et keegi kannaks südames mõnda teist mõtet kui seda, mille Me defineerisime. Kes mõnda teist mõtet kannab, peab teadma seda, et ta on tõmmanud enda peale hukkamõistu, peab kannatama usust taganemise all ja on eemaldunud Kirikust.”

Lõik Pius IX poolt välja kuulutatud Õndsaima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise dogma definitsioonist.

Pildil: Immaculata-altari mosaiikpilt Püha Peetruse basiilikas. Dogma väljakuulutamise päeval ehtis paavst mosaiigil oleva Immaculata kujutise kuldse krooniga.