Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: 1. august – püha Peetruse ahelate püha

Ahelad, millega püha Peetrus oli Mamertini vanglas aheldatud, kinkis Rooma kogudusele püha Quirinus. Neid ahelaid austati alguses Esquilini basiilikas, mille kohale ehitati hiljem praegune basiilika S. Pietro in Vincoli.

Pärast seda, kui Herodes Agrippa 42. aastal hukkas enne paasapüha Jaakobus Vanema, võeti kinni ka püha Peetrus. Herodes tahtis Peetruse hukata pärast paasapühi. Senikaua aga hoiti teda range valve all aheldatuna vanglas. Küll aga vabastas üks ingel Peetruse imelisel viisil vangistusest.

Kui keisrinna Eudokia, Ida-Rooma keisri Theodosius II abikaasa võttis ette palverännaku Pühale Maale, kingiti talle mõlemad ahelad. Ühe ahela saatis ta Konstantinoopolisse, kus seda austati Püha Peetruse kirikus, teise aga Rooma. Ta lasi kiriku asemele, kus ahelat austati, uue suurema basiilika ehitada.

Pildil: püha Peetruse ahelad