Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: Täielik indulgents puhastules viibivatele hingedele

1.–8. novembrini (kaasa arvatud) saab saavutada puhastustules viibivatele hingedele täieliku indulgentsi. Lisaks tavapärastele täieliku indulgentsi saavutamise tingimustele (piht ja Kommunioon) on veel tingimuseks 1.-8. novembrini igal päeval surnuaial (näiteks inimese haual, kellele tahetakse indulgents saavutada) Meie Isa palve ja „Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis” palvetamine. Kõikide hingede pühal saab saavutada indulgentsi ka surnuaia asemel kiriku või kabeli külastamisega, muud tingimused on samad.